Skip to main content

Automation COncepts and Technologies for Aircraft Assembly Lines in the Aircraft Factory of the Future

Article Category

Article available in the folowing languages:

Produkcja samolotów osiąga nowy pułap dzięki automatyzacji

Kompleksowe badania nad automatyzacją i robotyzacją linii montażowych samolotów mogą zaowocować znacznie wydajniejszym i bardziej ekonomicznym przemysłem lotniczym.

Transport i mobilność
Technologie przemysłowe

Montaż samolotu polega w znacznym stopniu na jego ręcznym składaniu, a zautomatyzowane lub zrobotyzowane procesy są wykorzystane w bardzo ograniczonym stopniu. W rezultacie sektor lotniczy coraz szerzej poszukuje sposobów zautomatyzowania operacji produkcyjnych i usprawnienia procesów logistycznych na liniach i stanowiskach montażowych, co ma na celu obniżenie kosztów i usprawnienie produkcji. Aby sprostać temu wyzwaniu, w ramach finansowanego ze środków UE projektu ACOTAAL opracowano kompleksową koncepcję automatyzacji linii montażu końcowego samolotów (FAL). „Końcowy montaż samolotów, łącznie z montażem konstrukcji, instalacją systemów i montażem wyposażenia kabiny, jest dziś w dużej mierze oparty na pracy rzemieślniczej”, mówi koordynator projektu Valentin Collado. „Aspekty, takie jak czas realizacji montażu, związane z tym koszty produkcji, logistyka i elastyczność produkcji w FAL, ewidentnie wymagają poprawy”, wyjaśnia. Udana symulacja nowych koncepcji automatyzacji Opracowane przez zespół projektu ACOTAAL koncepcje automatyzacji łączą w sobie kluczowe, innowacyjne technologie i środki produkcji w dziedzinie robotyki, torując drogę do zrewolucjonizowania zakładów produkcji samolotów. „Nasze koncepcje automatyzacji dotyczą różnych obszarów, takich jak wnętrze już zmontowanej kabiny kadłuba i ładowni oraz obszar poza kadłubem”, wyjaśnia Collado. „Obejmują one również ruchome platformy i roboty mobilne do transportu urządzeń automatyki lub do przenoszenia komponentów samolotów do miejsc instalacji w celu usprawnienia logistyki”. Jeżeli chodzi o szczegóły techniczne, uczestnicy projektu ACOTAAL opracowali i zasymulowali trójwymiarowe modele automatyzacji urządzeń zrobotyzowanych. Stanowią one podstawę proponowanych koncepcji automatyzacji, takich jak robotyka oparta na współpracy, systemy dwuramienne, mobilne platformy autonomiczne, duże roboty kablowe, montaż wspomagany metrologicznie oraz specjalne chwytaki. Proponowany przebieg procesu produkcyjnego dla każdej koncepcji automatyzacji szczegółowo określa również niezbędne wyposażenie pomocnicze lub wymagania dotyczące oprzyrządowania. „Zaprojektowaliśmy również linię FAL do samolotów wąskokadłubowych, która łączy w sobie innowacyjne technologie automatyzacji, dostosowane procesy i logistykę, jak również prawidłowe wymiarowanie i przydział zasobów ludzkich”, podkreśla Collado. Przedstawiono też propozycje adaptacji hangaru montażowego. Omawiane koncepcje automatyzacji stanowią krok naprzód w zakresie czasu realizacji, kosztów stałych i jednorazowych, wydajności i elastyczności produkcji oraz bardziej ergonomicznych warunków pracy. Zapewniają one znaczną przewagę konkurencyjną w porównaniu z obecnie stosowanymi rozwiązaniami produkcyjnymi w hangarach montażowych. Wielorakie korzyści z eksploatacji „Wdrożenie nowych koncepcji systemu automatyzacji projektu dla FAL i wynikające z tego ulepszenia stworzą konkurencyjną, zaawansowaną technologicznie i ekonomicznie opłacalną podstawę dla sektora lotniczego”, podkreśla Collado. Oczekuje się również, że będzie to miało pozytywny wpływ na tworzenie i utrzymanie wysokiej jakości miejsc pracy w sektorze, a także na poprawę warunków pracy. W celu efektywnego wykorzystania wyników projektu, hiszpańska firma i koordynator inicjatywy, TECNALIA, prowadzi negocjacje z europejskimi firmami związanymi z produkcją robotów i integracją robotyki. Pracuje nad dalszym transferem technologii i zawieraniem umów eksploatacyjnych z zainteresowanymi firmami, w tym umów licencyjnych o wcześniej chronionych lub opatentowanych wynikach. Wysiłki te są zgodne z przyszłą wizją sektora lotniczego, taką jak koncepcja Fabryki Przyszłości Airbusa. Gdy efekty tych badań zostaną wykorzystane, przemysł bez wątpienia skorzysta na szybszej, sprawniejszej i bardziej opłacalnej produkcji.

Słowa kluczowe

ACOTAAL, automatyka, samoloty, produkcja, robotyka, aeronautyka, kadłub, linia montażu końcowego

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania