Skip to main content

Pilot scale demonstration of novel CO2 co-polymerisation catalysts in the PU polyol market

Article Category

Article available in the folowing languages:

Lepsze tworzywa sztuczne dzięki czystszej technologii

Przełom technologiczny pozwoli zastąpić dwutlenkiem węgla nawet 50% surowców ropopochodnych używanych przy produkcji polimerów, ograniczać emisję i poprawiać parametry wytwarzanych plastików.

Technologie przemysłowe

W ramach finansowanego ze środków UE projektu CO2Catalyst (Pilot scale demonstration of novel CO2 co-polymerisation catalysts in the PU polyol market) trwa komercjalizacja nowej techniki katalizy, która pozwala zastępować dwutlenkiem węgla część surowców ropopochodnych używanych przy produkcji polimerów, a zarazem uzyskiwać tworzywa sztuczne o lepszych parametrach. „Nasza technologia umożliwia wykorzystywanie dwutlenku węgla w procesach produkcji polimerów”, mówi Jill Dearnaley, dyrektor ds. operacyjnych w brytyjskiej firmie Econic Technologies, która otrzymała z UE dofinansowanie w wysokości 2,49 mln EUR na zademonstrowanie i komercjalizację tej technologii. Dwutlenek węgla jest znacznie tańszy od surowców ropopochodnych obecnie używanych przy produkcji polimerów. Technologia opracowana przez firmę Econic pozwala zastąpić nawet 50% surowców ropopochodnych łatwo dostępnym CO2, także tym odpadowym. „Korzyści ekonomiczne są ogromne”, zauważa Jill Dearnaley. Wykorzystanie dwutlenku węgla niesie też korzyści ekologiczne w postaci znacznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. „Wiążąc tonę dwutlenku węgla w polimerach, zapobiegamy emisji kolejnych dwóch ton tego związku”, mówi. Według szacunkowych obliczeń firmy Econic wprowadzenie tej opatentowanej technologii tylko przez 30% producentów z branży do 2026 r. pozwoliłoby ograniczyć emisję CO2 o 3,5 miliona ton rocznie – to tak, jakby co roku z dróg znikały ponad dwa miliony samochodów. Ulepszone właściwości Choć istnieją już inne techniki wykorzystywania dwutlenku węgla w produkcji polimerów, opatentowana przez firmę Econic technologia CO2Catalyst „jest wyjątkowa, ponieważ umożliwia precyzyjne dostrojenie ilości dwutlenku węgla wprowadzanego do polimeru”, wyjaśnia Jill Dearnaley. „Dzięki temu można dostosować proces do potrzeb docelowych zastosowań produktów”. Polimery zawierające odpadowy dwutlenek węgla można wykorzystywać w różnego rodzaju produktach poliuretanowych, w tym sztywnych piankach używanych w panelach ściennych i podeszwach butów, sprężystych piankach do materacy, elastomerowych uszczelkach do okien oraz powłokach zabezpieczających drewniane podłogi i meble. Zastosowanie dwutlenku węgla pozwala też uzyskiwać produkty o lepszych właściwościach. Sztywne pianki używane w izolacjach budowlanych są bardziej odporne na ogień, a podczas palenia się generują mniej dymu. Uzyskiwane tą metodą powłoki są bardziej odporne na zmiany temperatury, czynniki pogodowe i działanie wody, a dodatkowo mogą też być odporne na zarysowania, co pozwala chronić przed uszkodzeniami powierzchnie metalowe, drewniane i inne. Zachęcanie klientów dzięki zakładowi demonstracyjnemu W ramach projektu CO2Catalyst firma Econic zaprojektowała i zbudowała w miejscowości Runcorn pod Liverpoolem zakład demonstracyjny dla klientów. „Potencjalni klienci mogą obejrzeć cały obiekt i zobaczyć, że mamy tu w pełni sprawny zakład przypominający ich własne linie produkcyjne w miniaturze”, mówi Jill Dearnaley. „Reakcje chemiczne tego typu wymagały dotychczas bardzo wysokich temperatur i ciśnień, ale naszą technologię dostosowaliśmy do typowych warunków przemysłowych, umożliwiając jej wykorzystanie przy modernizacji istniejących instalacji”. Kluczowe znaczenie dla przygotowania zakładu demonstracyjnego miały kwestie bezpieczeństwa, toteż w projektowaniu i budowie obiektu oraz zarządzaniu jego lokalizacją brało udział wielu ekspertów z tej dziedziny. „Niełatwo było znaleźć odpowiednią lokalizację dla zakładu demonstracyjnego, ponieważ nie ma zbyt wielu obiektów pozwalających obsłużyć niezbędne procesy chemiczne”, wyjaśnia. „Nasz zakład bardzo pomaga w komercjalizacji i zdobywaniu klientów, ponieważ potencjalni nabywcy mogą się osobiście przekonać o praktycznej wykonalności proponowanych rozwiązań”. Wysiłki projektu skierowano obecnie na popularyzację opracowanej techniki katalizy w wartej 45 mld EUR branży produktów poliuretanowych. Rozpoczęto również prace nad wprowadzaniem nowej technologii do innych sektorów przemysłu tworzyw sztucznych.

Słowa kluczowe

CO2Catalyst, środowisko, polimery, tworzywa sztuczne, poliuretan, emisja CO2

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania