European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Chemical sniffer device for multi-mode analysis of threat compounds

Article Category

Article available in the following languages:

Nowe urządzenie dla organów ścigania „wywęszy” nielegalną działalność

Badacze finansowanego przez UE projektu ChemSniff opracowali urządzenie mobilne, które umożliwia precyzyjne wykrywanie w czasie rzeczywistym substancji powszechnie związanych z działalnością przestępczą.

Bezpieczeństwo icon Bezpieczeństwo

Potrzeba szybkiego uzyskiwania informacji kontrolnych o takich zagrożeniach dla bezpieczeństwa, jak materiały wybuchowe, narkotyki i handel ludźmi, stale rośnie. Dotyczy to w szczególności miejsc zatłoczonych, takich jak lotniska czy wydarzenia publiczne. Nie istnieje jednak obecnie żadne urządzenie monitorujące, które mogłoby zaspokoić tę potrzebę, co stanowi ogromny problem. Najlepszym dostępnym rozwiązaniem jest wykorzystanie specjalnie wyszkolonych psów tropiących, choć ich skuteczność jest ograniczona przez krótki czas skupienia i ograniczone zdolności. A gdybyśmy mogli stworzyć cyfrowy odpowiednik psa tropiącego: urządzenie kontrolne, które wykrywa, identyfikuje, szacuje ilość i zawiadamia odpowiednie służby o wszelkich związanych z działalnością przestępczą substancjach lub zapachach? Dokładnie takie rozwiązanie opracowali badacze pracujący w ramach finansowanego przez UE projektu ChemSniff. „Opracowane w ramach projektu urządzenie o nazwie DVLS Vitruvian Ranger stanowi doskonałą odpowiedź na potrzebę zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa w różnych miejscach publicznych”, mówi Willem van Raalte, koordynator projektu ChemSniff. „To kompleksowe rozwiązanie umożliwia precyzyjną, mobilną detekcję w czasie rzeczywistym w odniesieniu do substancji powszechnie związanych z działalnością przestępczą, wśród których można wymienić między innymi broń chemiczną, narkotyki czy materiały wybuchowe, a także z handlem ludźmi”. Cyfrowy pies tropiący Urządzenie Vitruvian Ranger składa się z dwóch kluczowych elementów: lancy pobierającej próbkę powietrza na potrzeby analizy zapachu i wykrywania obecności substancji związanych z działalnością przestępczą, a także przenośnego urządzenia analitycznego kontrolowanego przez kompaktowy komputer osobisty. Zmysł węchu tego urządzenia oparty jest na kwadrupolowej spektrometrii mas, technice analitycznej, która w połączeniu z detektorem umożliwia wykrywanie pojedynczych atomów i złożonych cząsteczek różnych substancji. Vitruvian Ranger jest kompaktowym urządzeniem kontrolnym, które pracownik służb bezpieczeństwa może z łatwością przetransportować w swoim plecaku. Użycie urządzenia polega po prostu na pobraniu próbki powietrza przez skierowanie lancy urządzenia na potencjalnie niebezpieczne komponenty. „Gdy Vitruvian Ranger określi charakterystyczny dla nieznanej substancji odczyt spektrometryczny, porównuje go z bazą danych zawierających informacje na temat znanych substancji związanych z działalnością przestępczą, umożliwiając precyzyjną identyfikację wykrywanego związku chemicznego”, wyjaśnia van Raalte. „Ranger niezwłocznie alarmuje pracownika ochrony i wskazuje, jaka konkretnie substancja została wykryta”. Van Raalte wyjaśnia, że elastyczność charakteryzująca to urządzenie pozwala na stosowanie go w przypadku wielu konkretnych zagrożeń i działalności prowadzonej przez ludzi. „Lanca próbkująca może wyczuć substancję z odległości dochodzącej do kilku metrów, w zależności od obecnych w środowisku zakłóceń dla prowadzonych analiz”, mówi. „Może być zatem wykorzystana do przeprowadzania wszelkiego rodzaju inspekcji: od kontenerów po ludzi, ich odzieży i bagażu”. Dążenie do całkowicie mobilnego czujnika Jak twierdzi van Raalte, Vitruvian Ranger jest pierwszym krokiem w kierunku stworzenia w pełni mobilnego czujnika kontrolnego. Badacze kontynuują prace nad opracowaniem czujnika, który będzie mniejszy, tańszy i umożliwi kontrole znacznie większej ilości miejsc.

Słowa kluczowe

ChemSniff, bezpieczeństwo, organy ścigania, monitoring, Vitruvian Ranger, kwadrupolowa spektrometria mas, działalność przestępcza, broń chemiczna, narkotyki, materiały wybuchowe, ofiary handlu ludźmi

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania