European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Utilizing Pig By-products as Heat Source to Save Recycling and Energy Cost.

Article Category

Article available in the following languages:

Nowa technologia pomaga rzeźniom przekształcać odpady w energię

Sierść świńska, jako odpadowy produkt uboczny przetwórstwa mięsnego, oznacza obecnie dla rzeźni koszty związane z obróbką i utylizacją. Pewne innowacyjne rozwiązanie zmienia ten odpad w użyteczny surowiec do produkcji energii.

Energia icon Energia

Obecnie, po przetworzeniu tuszy na mięso, sierść świń jest zazwyczaj suszona w celu zmniejszenia masy i objętości, a następnie wykorzystywana w biogazowniach lub odwadniana i wykorzystywana jako nawóz. Koszty utylizacji tych odpadów, związane z energią potrzebną do ich przetworzenia i usunięcia, ponosi rzeźnia. Wspierany przez UE projekt PigHeat został utworzony w celu opracowania sposobu wykorzystania sierści wieprzowej jako paliwa zastępującego gaz, olej napędowy czy energię elektryczną. Zespół zbudował ekonomicznie opłacalną maszynę, która jest również przyjazna dla środowiska. Redukcja kosztów energii i większe zyski Wiele rzeźni w całej Europie już teraz musi działać na bardzo niskich marżach. Wynika to częściowo z dużej ilości energii potrzebnej w przetwórstwie mięsnym, a także z faktu, że rygorystyczne przepisy dotyczące odpadów, wprowadzone ze względów zdrowotnych i bezpieczeństwa, oraz ze względu na dobrostan zwierząt, zwiększają nakłady finansowe. „Ubój zwierząt generuje duże ilości produktów, których nie można sprzedać w sposób opłacalny, takich jak krew, kości czy sierść”, wyjaśnia koordynator projektu Frederic Bigas. „W przypadku sierści wieprzowej codziennie generowane są duże jej ilości, więc lepsze zarządzanie jej utylizacją powinno zmniejszyć koszty. PigHeat jest tutaj dobrym rozwiązaniem”. Działanie systemu PigHeat polega na homogenizacji materiału źródłowego, a następnie zastosowaniu obróbki cieplnej, po której następuje spalanie w celu wytworzenia energii. W rezultacie otrzymujemy biomasę neutralną pod względem emisji CO2, o wysokiej wartości opałowej (wyższej nawet niż w przypadku peletów drzewnych). Jeśli chodzi o integrację technologii z istniejącą infrastrukturą, to ponieważ wszystkie ubojnie posiadają system ekstrakcji i zbiórki sierści wieprzowej, wystarczy przetransportować ją do lokalnego przetwórcy PigHeat. Po przetworzeniu sierści w paliwo produkt jest przechowywany, i gotowy do wykorzystania jako paliwo w konwencjonalnym kotle na paliwo stałe do zasilania codziennej pracy instalacji. Uczestnicy projektu PigHeat szacują, że ich metoda zużywa 14 % mocy cieplnej produkowanego paliwa. Bigas dodaje: „Choć zakup systemu PigHeat oznacza pewne koszty ponoszone z góry, to zwracają się one w ciągu mniej niż dwóch lat. Dzięki atrakcyjnym formom finansowania nasze innowacyjne rozwiązanie prawdopodobnie szybko zdominuje rynek”. Korzyści dla konkurencyjności i gospodarki o obiegu zamkniętym Recykling odpadów przetwórstwa mięsnego w celu wytworzenia energii w tym samym miejscu redukuje koszty operacyjne i poprawia rentowność rzeźni. Ostatecznie może też przynieść korzyści konsumentom w postaci obniżenia cen mięsa. A ponieważ sierść wieprzowa jest źródłem silnych zanieczyszczeń, PigHeat oferuje również sektorowi rozwiązanie przyjazne dla środowiska. W pobliżu Barcelony (Hiszpania) działa już zakład przetwarzający trzy tony sierści wieprzowej dziennie, a zespół pracuje nad dalszą komercjalizacją technologii, promując ją w rzeźniach i badając możliwości przystosowania procesu do innych przemysłowych produktów ubocznych. „Udowodniliśmy, że odzyskiwanie energii z sierści wieprzowej jest opłacalne, a otrzymany produkt nie jest szkodliwy dla środowiska. Naszym zdaniem lista produktów, które mogą być przetwarzane w podobny sposób, może być dłuższa”, mówi Bigas. „Mamy do czynienia z sektorem, który dąży do zmniejszenia zarówno wpływu na środowisko, jak i kosztów operacyjnych, stąd zainteresowanie systemem jest już duże”.

Słowa kluczowe

PigHeat, rzeźnia, przetwórstwo mięsa, energia, rolnictwo, recykling, biomasa, świnie, paliwo, odpady, środowisko

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania