Skip to main content

Artificial Intelligence and IoT for seismic monitoring

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowoczesny system monitoruje skutki drgań w budynkach i obiektach infrastruktury

Prawie połowa budynków, w których mieszkają i pracują Europejczycy, nie jest w stanie wytrzymać nawet niewielkich wstrząsów sejsmicznych. W ramach unijnej inicjatywy powstała technologia, która stale monitoruje drgania, pozwalając zrozumieć, w jaki sposób zachowanie danej konstrukcji ewoluuje w czasie, i wykrywać potencjalnie niebezpieczne nieprawidłowości.

Bezpieczeństwo

Na obszarach sejsmicznych w Europie znajdują się miliony obiektów, a około 70 % z nich ma więcej niż 30 lat. Modyfikacje wprowadzane wewnątrz, przebudowy i zewnętrzne obciążenia mechaniczne mogą powodować, że ich stabilność zmniejsza się wraz z upływem czasu. „Zawsze uznajemy trzęsienia ziemi za destrukcyjne, a tymczasem są to naturalne zjawiska”, mówi Gianni Alessandroni, koordynator finansowanego przez UE projektu Quakebots. „Faktycznymi zabójcami są budynki, które w wielu przypadkach są wznoszone bez uwzględnienia norm antysejsmicznych lub na nieodpowiednich gruntach”. Wykorzystanie AI i IoT do zarządzania trzęsieniami Partnerzy projektu opracowali system monitorowania drgań i wstrząsów sejsmicznych, który łączy najnowsze technologie z zakresu sztucznej inteligencji (AI), Internetu przedmiotów (IoT) i chmury obliczeniowej. System jest siecią inteligentnych czujników instalowanych na budynkach, które monitorują w czasie rzeczywistym nawet najmniejsze drgania. Jeśli urządzenie zarejestruje anomalie w zachowaniu konstrukcji, użytkownicy otrzymują powiadomienie wysyłane za pośrednictwem smartfonów, poczty elektronicznej lub wiadomości SMS. Czujniki są podłączone do specjalnie zbudowanej platformy chmurowej, która jest w pełni konfigurowalna. Dostosowuje się do potrzeb każdego klienta dotyczących złożoności informacji, które mają być wyświetlane. Po podłączeniu urządzenie zaczyna zbierać i wysyłać dane do platformy chmurowej. „Pracujemy nad stworzeniem platformy chmurowej, która będzie wysoce skalowalna i będzie mogła obsługiwać miliony budynków przy bardzo małych opóźnieniach”, wyjaśnia Alessandroni. Rozwiązanie Quakebots stale monitoruje konstrukcję przy niewielkich kosztach zarówno dla osób prywatnych, jak i dużych firm. Jest łatwe w instalacji, w pełni automatyczne i nie wymaga szczególnego dozoru ani konserwacji. Badacze dodają nowe funkcje, możliwe jest też włączenie usług opracowanych przez inne firmy. Użytkownicy mogą uzyskać ogólny obraz monitorowanej konstrukcji za pomocą kilku kliknięć. „Quakebots wyróżnia się spośród innych systemów monitorowania drgań i wstrząsów sejsmicznych jakością, precyzją i łatwością instalacji”, dodaje uczony. Alessandroni mówi o 2018 roku jako o bardzo produktywnym i satysfakcjonującym. Na początku roku, w uznaniu wyjątkowych dokonań, Quakebots otrzymał nagrodę I fazy Instrumentu dla MŚP w ramach programu „Horyzont 2020”, ważną nagrodę finansową Komisji Europejskiej, która wsparła dalszy rozwój produktu i komercjalizację. Monitorowanie budynków we Włoszech 24/7 Partnerzy projektu przetestowali urządzenie we włoskiej Narodowej Agencji Nowych Technologii, Energii i Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego. Uniwersytet w Perugii przyznał systemowi atest. Pilotażowe systemy w ponad 70 włoskich gminach monitorowały ratusze, szkoły, szpitale i budynki publiczne. System jest już zainstalowany w bazylice św. Franciszka z Asyżu, gdzie monitoruje freski Giotta i Cimabue w jednym z najważniejszych obiektów zabytkowych we Włoszech. Firma Wise Robotics, koordynator projektu, podpisała również kilka umów partnerskich w celu rozszerzenia swojej sieci i usług komercyjnych. „Jednym z głównych osiągnięć 2018 r. było założenie monitoringu w magazynach przemysłowych EXXON Mobil w rafinerii w mieście Augusta na Sycylii”, mówi Alessandroni. System jest już stosowany przez urzędy, zarządców obiektów dziedzictwa kulturowego, właścicieli mieszkań na wynajem i innych nieruchomości, a także przedsiębiorstwa i fabryki. We Włoszech pracuje ponad 340 urządzeń, a ich liczba stale rośnie.

Słowa kluczowe

Quakebots, budynki, trzęsienia ziemi, drgania, wstrząsy sejsmiczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania