Skip to main content
European Commission logo print header

TAWNY - An Artificial Intelligence Project to Make Things Empathic

Article Category

Article available in the following languages:

W kierunku empatycznego świata – nowa technologia umożliwia rozpoznawanie uczuć

Dzięki finansowanemu przez UE projektowi TAWNY empatyczne maszyny i produkty cyfrowe mogą powstać już wkrótce.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Obecnie wiele inteligentnych produktów i usług nie ma zdolności do empatii, dzięki której mogłyby rozumieć ludzi i automatycznie dostosowywać się do potrzeb i preferencji użytkowników bez wyraźnej interakcji z użytkownikiem i informacji zwrotnej. Projekt TAWNY idzie o krok dalej i wyposaża te inteligentne produkty i usługi w inteligencję emocjonalną występującą w interakcjach międzyludzkich. Koordynatorka projektu Regina Burgmayr wyjaśnia: „Celem inicjatywy TAWNY jest stworzenie emocjonalnej sztucznej inteligencji, która pozwala maszynom i produktom cyfrowym na bycie empatycznymi – tzn. płynne i dynamiczne dostosowywanie się do potrzeb i preferencji użytkownika w danej chwili”. Bliższe spojrzenie na technologię emocjonalnej sztucznej inteligencji W przeciwieństwie do dotychczasowych podejść z tej dziedziny, opracowana w projekcie technologia nie ogranicza się do podstawowych emocji, takich jak radość czy smutek. Zamiast tego „ma na celu stworzenie emocjonalnej sztucznej inteligencji, która będzie dysponowała całościowym zrozumieniem tego, czym jest człowiek, dzięki czemu będzie mogła przystosowywać się do rozpoznawania konkretnych stanów uczuciowych, w tym takich jak tzw. flow, czyli stan optymalnego doświadczenia”, wyjaśnia Burgmayr. Technologia ta będzie w stanie wykryć te specyficzne stany poprzez pomiar (między innymi) sygnałów fizjologicznych, takich jak tętno i przewodnictwo skóry, za pomocą urządzeń noszonych na nadgarstku i z wykorzystaniem uczenia maszynowego. Będzie oferowana jako platforma typu „sztuczna inteligencja jako usługa”, dzięki której inni programiści będą mogli łatwo zintegrować inteligencję emocjonalną ze swoimi produktami bez konieczności bezpośredniego zajmowania się danymi fizjologicznymi na niskim poziomie. Wykonalność techniczna i opłacalność ekonomiczna Studium wykonalności technicznej pokazało, że przy użyciu opracowanej w projekcie TAWNY emocjonalnej sztucznej inteligencji możliwe jest automatyczne mierzenie stanu flow w oparciu o sygnały fizjologiczne pochodzące z urządzeń noszonych na nadgarstku. Uczestnicy projektu dowiedli tego poprzez kalibrację i dostrojenie technologii emocjonalnej sztucznej inteligencji pod kątem wykrywania stanu flow. Burgmayr dodaje, że „struktura badania w projekcie opierała się na uczestnikach grających w gry komputerowe i obejmowała różne stany takie jak nuda, flow i stres”. Dzięki wykorzystaniu technologii emocjonalnej sztucznej inteligencji możliwe było stworzenie pierwszego w swoim rodzaju modelu uczenia maszynowego, który potrafi rozróżnić te trzy stany emocjonalne bardziej dokładnie niż podejście referencyjne. Aby zrozumieć opłacalność ekonomiczną technologii i udoskonalić plan biznesowy, w ramach projektu przeprowadzono analizę rynkową. „Przeprowadzono ankietę internetową z udziałem 15 decydentów z różnych europejskich przedsiębiorstw z różnych sektorów przemysłu”, mówi Burgmayr. Analiza rynkowa wykazała, że ogólna koncepcja jest ekonomicznie opłacalna, a jej podejście do rynku ma sens. Kolejny krok TAWNY W oparciu o obiecujące wyniki studium wykonalności i kilka innych sukcesów w zeszłym roku, projekt planuje przejście od systemu emocjonalnej sztucznej inteligencji do kolejnych działań. Burgmayr tłumaczy: „Projekt pozyskał pod koniec ubiegłego roku środki inwestycyjne, a teraz jeszcze chętniej pracuje nad tym, aby stać się wiodącą europejską firmą zajmującą się emocjonalną sztuczną inteligencją”. W oparciu o te pozytywne doświadczenia partnerzy projektu planują ubiegać się o dotację w ramach fazy II Instrumentu dla MŚP. „Chociaż technologia rozpoznawania stanu flow opracowana w studium wykonalności jest dla nas bardzo ważnym kamieniem milowym”, mówi Burgmayr, „mamy również kilka innych wariantów naszej technologii, które mogą być jeszcze bardziej odpowiednie dla różnych innych scenariuszy”. Uczestnicy projektu chcą także zająć się innymi źródłami danych, takimi jak audio i wideo.

Słowa kluczowe

TAWNY, emocjonalna sztuczna inteligencja, empatyczne, produkty cyfrowe, stan psychiczny, inteligencja emocjonalna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania