Skip to main content

aPad - smaller, lighter, smarter autonomous marine surface vehicle

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowy robot wodny przenosi Internet przedmiotów do mórz

Woda pokrywa 70% powierzchni Ziemi, nie dziwi więc fakt, że autonomiczne statki powierzchniowe (ASV) należą do najbardziej obiecujących nowych technologii. W ramach pewnej unijnej inicjatywy stworzono nowatorski ASV przeznaczony do badania, mapowania i inspekcji dna morskiego oraz powierzchni.

Gospodarka cyfrowa

Brakuje narzędzi i technologii umożliwiających skuteczną kontrolę portów, mostów i konstrukcji morskich oraz mapowanie płytkich wód, w tym stanowisk archeologicznych, morskich siedlisk i obszarów zanieczyszczonych. „Ze względu na silne tłumienie fal radiowych, pozycjonowanie, nawigacja i komunikacja podwodna są znacznie trudniejsze niż na lądzie”, mówi dr Nikola Mišković, koordynator finansowanego przez UE projektu aPad. „W morzu nie da się używać systemów nawigacji satelitarnej”. Najnowsze zdobycze techniki w przemyśle morskim i offshore Zespół aPad opracował autonomicznego, bezzałogowego robota powierzchniowego, który jest modułowy, skalowalny, lekki i wysoce zwrotny. Jest on wyposażony w cztery pędniki, które umożliwiają mu ruch we wszystkich kierunkach. Jest to bardzo ważne w przypadku zastosowania w dziedzinie monitorowania mórz, ponieważ kąt widzenia nie musi być zgodny z kierunkiem ruchu. Robot działa nawet wtedy, gdy jeden z pędników jest uszkodzony, co często ma miejsce w przypadku pracy w zanieczyszczonych obszarach. Do najważniejszych funkcji robota należą śledzenie trasy, śledzenie celu podwodnego, dynamiczne pozycjonowanie, planowanie misji, trzymanie szyku oraz wykrywanie i unikanie kolizji. W zależności od misji, robot jest w stanie przenosić i obsługiwać różne ładunki zarówno do zastosowań nawodnych, jak i podwodnych, takich jak kamery, sonary i modemy akustyczne. Innowacyjna maszyna dostarcza danych pozycyjnych i nawigacyjnych dla nurków, podwodnych pojazdów użytkowych oraz podwodnych bezprzewodowych sieci czujników. Satelita morski zapewnia bezprzewodową komunikację na lądzie i na morzu. „Pomaga nam stworzyć podwodny Internet przedmiotów i daje nam możliwość połączenia naziemnych i podwodnych sieci bezprzewodowych w jednolitą sieć”, wyjaśnia. Otwarta architektura oprogramowania robota pozwala klientom na łatwe modyfikowanie i rozbudowę samych pojazdów. Robot może badać stanowiska archeologiczne na płytkich wodach i w znacznym stopniu przyczynić się do zwiększenia potencjalnych dochodów pochodzących z ochrony i badania dziedzictwa kulturowego. Ponadto może znaleźć zastosowanie w monitorowaniu i odbudowie ekosystemów przybrzeżnych. W ten sposób przyczyni się do zachowania korzyści społecznych płynących z funkcjonowania ekosystemów. Może również służyć jako pojazd pomocniczy dla AUV lub nurków, zapewniając dwukierunkową komunikację i śledzenie oraz monitorowanie sprzętu i personelu dzięki innowacyjnej technologii i nowoczesnemu sprzętowi. Ten bezzałogowy statek powierzchniowy może być bez trudu obsługiwany przez jedną osobę, co upraszcza logistykę i wdrożenie. Co więcej, można go zmodyfikować pod kątem nowej misji w ciągu mniej niż godziny, dzięki zastosowaniu różnych czujników pokładowych lub opcji konfiguracji. Przekształcenie innowacji w opłacalny ekonomicznie produkt W 2017 r. robot aPad otrzymał złoty medal za innowacyjność na Międzynarodowych Targach iENA w Niemczech. Partnerzy projektu opracowali model biznesowy, zebrali informacje zwrotne od potencjalnych klientów, użytkowników końcowych i inwestorów oraz ocenili oddziaływanie technologii, aby przygotować się do komercjalizacji. Ze względów marketingowych nazwę robota zmieniono na H2Omni-X. „Ogólnie rzecz biorąc, naszym celem jest stworzenie z H2Omni-X produktu gotowego do wprowadzenia na rynek, który stanie się podstawą dla opłacalnej działalności związanej z ASV”, podsumowuje dr Mišković. W tym celu konsorcjum założyło spółkę spin-off, która niedawno wprowadziła H2Omni-X na rynek.

Słowa kluczowe

aPad, ASV, H2Omni-X, autonomiczny robot morski, bezzałogowy statek powierzchniowy, monitorowanie mórz

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania