Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Infrastruktura obliczeniowa dla Europy

Europejska Fundacja Nauki uruchomiła inicjatywę pod nazwą "Forward Look" ("spojrzenie w przyszłość"), której celem jest utrzymanie wiodącej pozycji Europy w informatyce. Program umożliwi naukowcom wspólne opracowywanie kodu i oprogramowania w ramach jednej infrastruktury, tak ...

Europejska Fundacja Nauki uruchomiła inicjatywę pod nazwą "Forward Look" ("spojrzenie w przyszłość"), której celem jest utrzymanie wiodącej pozycji Europy w informatyce. Program umożliwi naukowcom wspólne opracowywanie kodu i oprogramowania w ramach jednej infrastruktury, tak aby zamiast ciągłego uczenia się nowych narzędzi obliczeniowych mogli oni budować nowe systemy i narzędzia równolegle z rozwojem nowego sprzętu. Obecnie istnieje kilka ośrodków obliczeniowych o dużej wydajności (High Performance Computing Centres - HPC), które zapewniają doskonałe wsparcie przy opracowywaniu oprogramowania do zastosowań naukowych, jednakże brak jest wsparcia i koordynacji w skali europejskiej. Oznacza to po prostu, że poprzez powielanie działań i umiejętności dochodzi do marnotrawienia zasobów. Celem Forward Look jest zapewnienie współpracy między twórcami oprogramowania i zminimalizowanie czasu spędzonego nad opracowywaniem nowego rodzaju programów tak, aby naukowcy mogli skoncentrować się na tym, co robią najlepiej - na badaniach. Inicjatywa jest pomysłem profesora Berenda Smita z Centre Européen de Calcul Atomique Moléculaire (CECAM) w Lyonie we Francji, który udzielił wywiadu serwisowi CORDIS Wiadomości. - Skoro mówimy o badaniach należy wspomnieć, że 50 procent czasu pracy doktoranta może pochłonąć opracowywanie kodu programu badawczego, tak więc nie może on skoncentrować się na samych badaniach. Profesor Smit porównał swoją wizję do ośrodka promieniowania synchrotronowego w Grenoble, do którego naukowcy mogą przyjechać, przeprowadzić swoje badania, a następnie powrócić do siebie - urządzenia i infrastruktura służą wszystkim badaczom i wszyscy na tym korzystają. Uważa on, że jego wizja ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju badań i nauki obliczeniowej w następnych 10-20 latach. - Musimy zapewnić, aby programy mogły być przenoszone na przykład między zwykłymi komputerami a superkomputerami. Wykorzystując ten mechanizm możemy zagwarantować, że w przypadku nowej wersji oprogramowania będzie ono działało na wszystkich odpowiednich urządzeniach, a nie tylko na jednym. Aby tak się stało konieczna jest właściwa infrastruktura i wartościowe szkolenia - powiedział. - Nie jest potrzebny budynek, lecz cyber-infrastruktura, a w jej ramach duży nacisk kładzie się na oprogramowanie, które jest ważniejsze od sprzętu. Idea polega na symulatorach komputerowych, które na różnych poziomach specjalizacji mogą wzajemnie korzystać z danych i infrastruktury programowej. Profesor Smit myśli teraz o kolejnym etapie. - Musimy nagłośnić problem i uświadomić instytucjom finansującym istniejącą lukę. Musimy porozumieć się z naukowcami, aby znaleźć odpowiedź na pytanie, jak infrastruktura powinna wyglądać i jakiego rodzaju usługi byłyby wykorzystywane. - To ważne, aby infrastruktura była budowana na poziomie europejskim, co umożliwi funkcjonowanie wszystkich systemów wspomagających w całej Europie i pozwoli wszystkim naukowcom na bardziej efektywną pracę i na współpracę - stwierdził. - Gdy infrastruktura zostanie pomyślnie opracowana, w przyszłości powinniśmy być świadkami osiągnięć naukowych, które nie byłyby możliwe w obecnych okolicznościach. Naukowcy przejmą nad tym inicjatywę - oznajmił profesor Smit. - Opracujemy proces, który będzie można realizować poprzez ustanowienie niezbędnej polityki utrzymującej właściwy kierunek rozwoju europejskiej informatyki.

Kraje

Francja