Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Slowacja zamierza polozyc nacisk na badania naukowe, innowacyjnosc i spoleczenstwo informacyjne

Jak oznajmił wicepremier Słowacji, Pŕl Csŕky, jego kraj ma zamiar położyć znacznie większy nacisk na gospodarkę opartą na wiedzy w następnym okresie programowania tj. w latach 2007-2013. Słowacja osiąga dobre wyniki pod względem gospodarczym, a stopa wzrostu PKB podniosła si...

Jak oznajmił wicepremier Słowacji, Pŕl Csŕky, jego kraj ma zamiar położyć znacznie większy nacisk na gospodarkę opartą na wiedzy w następnym okresie programowania tj. w latach 2007-2013. Słowacja osiąga dobre wyniki pod względem gospodarczym, a stopa wzrostu PKB podniosła się z 5,5 procent w 2004 r. do 6 procent w 2005 r. Wg agencji EUROSTAT do 2007 r. wskaźnik ten osiągnie poziom 6,3 procent i będzie drugim co do wielkości w 25 krajach UE. Niemniej jednak z punktu widzenia parametrów dotyczących konkurencyjności, Słowacja pozostaje w tyle za krajami "starej piętnastki" UE. - Proces konwergencji w UE wskazuje, że w nadchodzącym okresie wszelki konieczny postęp w zakresie konkurencyjności można jedynie osiągnąć w ramach funkcjonującej gospodarki opartej na wiedzy - powiedział Csŕky 24 kwietnia. W nowych Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia (NSRO), które obejmą następny okres programowania, rząd słowacki wyznaczy priorytety dotyczące współfinansowania łączonego ("matching funds") ze środkami otrzymywanymi w ramach funduszy strukturalnych i funduszu spójności UE. - Po przystąpieniu Słowacji do UE najistotniejszym źródłem pomocy dla pozostających w tyle regionów słowackich jest wsparcie w ramach funduszy strukturalnych i funduszu spójności - powiedział Csŕky. W następnych NSRO celem strategicznym jest "znacząca poprawa konkurencyjności i wyników regionów oraz gospodarki słowackiej do 2013 r., przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad zrównoważonego rozwoju." Do celu tego będzie prowadzić realizacja trzech strategicznych priorytetów: infrastruktura i dostęp do regionów; innowacyjność, komputeryzacja i gospodarka oparta na wiedzy oraz zasoby ludzkie i edukacja. W ramach tych trzech priorytetów strategicznych wyodrębniono dziewięć priorytetów szczegółowych. Należą do nich: wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw i usług poprzez innowacje; komputeryzacja społeczeństwa, badania i rozwój oraz nowoczesna edukacja na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy.

Kraje

Słowacja