Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Laboratorium w Lipsku tworzy pierwszą sztuczną chmurę

Instytut badawczy w Lipsku w Niemczech jako pierwszy wytworzył sztuczną chmurę w laboratorium. Chmura została wytworzona w Institute for Tropospheric Research (IfT), założonym w 1992 r. w celu badania procesów fizycznych i chemicznych zachodzących w troposferze - najniższej ...

Instytut badawczy w Lipsku w Niemczech jako pierwszy wytworzył sztuczną chmurę w laboratorium. Chmura została wytworzona w Institute for Tropospheric Research (IfT), założonym w 1992 r. w celu badania procesów fizycznych i chemicznych zachodzących w troposferze - najniższej warstwie atmosfery ziemi, znajdującej się bezpośrednio poniżej stratosfery. Badania te powinny poprawić dokładność prognoz pogody, szczególnie prognozowania zachmurzenia i opadów, a także powinny dostarczyć nowych informacji na temat wpływu działalności człowieka na klimat. Niemiecki parlamentarny sekretarz stanu w ministerstwie oświaty i badań naukowych, Thomas Rachel, określił nowe laboratorium jako symbol konkurencyjności nauki we Wschodnich Niemczech. - Praca naukowców w dawnych Niemczech Wschodnich jest na najwyższym poziomie w skali światowej - powiedział.

Kraje

Niemcy