Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Klimat w Pakistanie "najwilgotniejszy od 1000 lat"

Szwajcarsko-niemiecki zespół znalazł dowody na to, że w paśmie górskim Karakorum w północnym Pakistanie opady atmosferyczne uległy znacznemu zwiększeniu od czasu rewolucji przemysłowej. Jest to prawdopodobnie wynikiem globalnego ocieplenia. Zespół, złożony z przedstawicieli ...

Szwajcarsko-niemiecki zespół znalazł dowody na to, że w paśmie górskim Karakorum w północnym Pakistanie opady atmosferyczne uległy znacznemu zwiększeniu od czasu rewolucji przemysłowej. Jest to prawdopodobnie wynikiem globalnego ocieplenia. Zespół, złożony z przedstawicieli Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Badawczego, Centrum Badawczego Jülich, Uniwersytetu w Bonn oraz GeoForschungsZentrum z Poczdamu, zbadał wyjątkowo stare drzewa jałowca - niektóre o słojach datowanych na rok 828 n.e. Wiadomo, że słoje drzew dostarczają informacji na temat klimatu panującego w czasie, gdy powstały. W okresie letnim drzewa rosną szybko, natomiast w zimie ich przyrost jest powolny, jeżeli w ogóle występuje. To właśnie sprawia, iż w drzewie powstają słoje. Zespół zastosował niezwykle czułą metodę badania słojów drzewa, polegającą na analizie izotopów tlenu. - Metoda [badania izotopów tlenu] jest wyjątkowo skomplikowana, pozwala jednak bardzo dokładnie określić warunki wilgotności panujące w danym roku - wyjaśnił profesor Matthias Winiger z Bońskiego Instytutu Geograficznego. W celu sprawdzenia stopnia dokładności stosowanych metod doświadczalnych, zespół porównał informacje uzyskane na podstawie analizy słojów drzewa z danymi meteorologicznymi zbieranymi od 1898 r. w okresie brytyjskiej okupacji tego terytorium, które należało do ówczesnych Indii. - W stosunku do tego okresu wyniki uzyskane przy pomocy naszej metody pokrywają się nadzwyczaj dokładnie z danymi meteorologicznymi - powiedział profesor Winiger. Po potwierdzeniu dokładności danych uzyskanych na podstawie słojów drzew, zespół był w stanie określić lokalny klimat, jaki istniał w przeszłości. Stwierdzono, że klimat nie pozostaje niezmienny i że na przykład około roku 1200 i roku 1350 wystąpiły pory wilgotne, natomiast ostatnie pory wilgotne charakteryzowały się wyższymi wielkościami maksymalnymi oraz ich większą częstotliwością niż w jakimkolwiek innym okresie. Odpowiada to także powolnemu, lecz narastającemu światowemu wzrostowi temperatury w ciągu ostatnich 150 lat, z powodu olbrzymiego wpływu rewolucji przemysłowej. Zespół sądzi, że podwyższona temperatura - wywołana przez efekt cieplarniany - ma wpływ na prądy powietrzne i że jest to dodatkowy efekt uboczny globalnego ocieplenia. Zdaniem zespołu na obszarach górskich, takich jak góry Karakorum, będzie to miało znaczny wpływ nie tylko na klimat lokalny, lecz także na miejscową ludność i na jej życie. - W regionach subtropikalnych i regionach położonych na pograniczu strefy tropikalnej, zmiany wskaźników i rozkładu opadów atmosferycznych, a co za tym idzie - zmiany w bilansie wodnym - miałyby znacznie większy wpływ na dobrobyt społeczeństwa i zmiany w ekosystemie, niż sama zmiana temperatury - stwierdzają autorzy dokumentu.

Kraje

Szwajcaria, Niemcy