Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Zaproszenie do składania ofert: w kierunku europejskiej e-infrastruktury dla repozytoriów cyfrowych w dziedzinie e-nauki

Dyrekcja Generalna ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów Komisji Europejskiej opublikowała zaproszenie do składania dotyczących przechodzenia w kierunku europejskiej e-infrastruktury dla repozytoriów cyfrowych w dziedzinie e-nauki. Badanie ma na celu dostarczenie rzeteln...

Dyrekcja Generalna ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów Komisji Europejskiej opublikowała zaproszenie do składania dotyczących przechodzenia w kierunku europejskiej e-infrastruktury dla repozytoriów cyfrowych w dziedzinie e-nauki. Badanie ma na celu dostarczenie rzetelnego przeglądu sytuacji w Europie, dotyczącej repozytoriów cyfrowych z informacjami, danymi i wiedzą z dziedziny e-nauki. Aby osiągnąć ten cel, badanie będzie obejmowało odpowiednie środowiska naukowe w różnych państwach członkowskich oraz analizę ich stanowiska wobec tworzenia repozytoriów cyfrowych eksperymentalnych zbiorów danych, czasopism, prac naukowych i powiązanych informacji. Istotnym aspektem badania będzie zgromadzenie informacji i analiza stopnia interoperacyjności różnych stanowisk i technologii, a także badanie możliwych scenariuszy na podstawie wspólnych wymogów i synergii w celu wprowadzenia repozytoriów cyfrowych do europejskiej elektronicznej infrastruktury badawczej.Dalszych informacji udziela: Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów Dw.: Elina Zicmane J-54 01/93 B-1049 Bruksela Tel +32-2 295 2077 Faks +32-2 299 3127 Szczegółowe informacje na temat ogłoszenia są dostępne na stronie internetowej: http://cordis.europa.eu/fp6/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6CallsPage