Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Usługi programistyczne w zakresie wdrożenia systemu służącego do wprowadzenia w życie scenariuszy emisji - zaproszenie do składania ofert

Wspólne Centrum Badawcze (WCB) Komisji Europejskiej opublikowało zaproszenie do składania ofert na "usługi programistyczne w zakresie wdrożenia systemu służącego do wprowadzenia w życie scenariuszy emisji do środowiska substancji aktywnych stosowanych w produktach biobójczych ...

Wspólne Centrum Badawcze (WCB) Komisji Europejskiej opublikowało zaproszenie do składania ofert na "usługi programistyczne w zakresie wdrożenia systemu służącego do wprowadzenia w życie scenariuszy emisji do środowiska substancji aktywnych stosowanych w produktach biobójczych w programie EUSES". Komisja stwierdziła potrzebę aktualizacji i rozszerzenia unijnego systemu oceny substancji (EUSES wer. 2.03) o dokumentację dotyczącą scenariuszy emisji, zatwierdzoną przez grupę roboczą ds. dyrektywy w sprawie produktów biobójczych, w celu ułatwienia wdrażania zapisów dyrektywy pod względem technicznym. Celem projektu jest rozszerzenie EUSES 2.03 o wspomniane scenariusze i zapewnienie szkolenia dla użytkowników systemu.Dalszych informacji udziela: Komisja Europejska Wspólne Centrum Badawcze IHCP/MSU Dw.: Silvia Bottini Via E. Fermi 1 I-21027 Ispra Tel +39 03 32 78 58 19 E-mail: silvia.bottini@cec.eu.int Szczegółowe informacje na temat ogłoszenia są dostępne na stronie internetowej: http://ted.europa.eu/udl?REQUEST=Seek-Deliver&LANGUAGE=pl&DOCID=097926-2006