Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Premier Wielkiej Brytanii za szerszym wykorzystaniem energii jądrowej

Premier Wielkiej Brytanii Tony Blair po raz pierwszy zdecydowanie opowiedział się za rozwojem elektrowni jądrowych nowej generacji, zarówno we własnym kraju, jak i w Europie. Przemawiając do przedstawicieli Konfederacji Przemysłu Brytyjskiego (CBI) Tony Blair oznajmił, że cz...

Premier Wielkiej Brytanii Tony Blair po raz pierwszy zdecydowanie opowiedział się za rozwojem elektrowni jądrowych nowej generacji, zarówno we własnym kraju, jak i w Europie. Przemawiając do przedstawicieli Konfederacji Przemysłu Brytyjskiego (CBI) Tony Blair oznajmił, że czeka na wyniki przeglądu brytyjskiej polityki energetycznej, jednak widział już ich wstępną wersję. - Zasadniczo podwójna presja zmian klimatycznych i bezpieczeństwa energetycznego przenosi politykę energetyczną na czołową pozycję w programach Wielkiej Brytanii i całego świata - stwierdził. Premier Blair poruszył następnie kwestię "luki" energetycznej, która, jak przewiduje Wielka Brytania, pojawi się do roku 2025. - Te fakty powodują powrót ze zdwojoną siłą do zagadnień zastąpienia obecnie funkcjonujących elektrowni jądrowych nowymi obiektami, wielkiej kampanii na rzecz energii odnawialnych oraz przyspieszenia prac nad efektywnością energetyczną, przy zaangażowaniu zarówno przedsiębiorstw, jak i konsumentów. Rzecznik premiera oznajmił, że żadne oficjalne decyzje nie zostały jeszcze podjęte, a Tony Blair jedynie przedstawia fakty tak, jak je postrzega - czyli jeśli nie zostaną podjęte żadne działania, Wielka Brytania będzie zależna od importu gazu z zagranicy. Do 24 września można zgłaszać opinie w sprawie europejskiej zielonej księgi poświęconej energetyce. Premier Blair poruszył po raz pierwszy kwestię ogólnoeuropejskiej polityki energetycznej w październiku 2005 r. podczas spotkania Rady Europejskiej w Hampton Court. Rzecznik Departamentu Handlu i Przemysłu, odpowiedzialnego za brytyjską politykę energetyczną, stwierdził: - Komentarze premiera są powtórzeniem opinii, które wygłaszał już wcześniej, o konieczności uwzględnienia energii jądrowej w programie działań obok energii odnawialnych i poprawy efektywności energetycznej. Przegląd polityki energetycznej nie został jeszcze zakończony, zatem stanowisko pozostaje niezmienione. Zapytany, w jaki sposób ukierunkowanie Wielkiej Brytanii na energię jądrową wpływa na europejską politykę energetyczną, rzecznik odpowiedział: "Najprawdopodobniej w czerwcu opublikujemy naszą odpowiedź na zieloną księgę UE poświęconej energetyce". Zalecenia wynikające z przeglądu krajowej energetyki najprawdopodobniej wpłyną zarówno na brytyjską politykę energetyczną, jak i uwagi tego kraju na temat zielonej księgi UE. Rzecznik komisarza ds. energii UE Andrisa Piebalgsa zauważył, że decyzję o ruchu w stronę energii jądrowej muszą podjąć państwa członkowskie. - To kwestia przestrzegania zasady pomocniczości, a w tych sprawach UE zajmuje neutralne stanowisko. UE przyjmuje aktywną postawę jedynie w zakresie wspierania wykorzystania źródeł odnawialnych i poprawy efektywności energetycznej. Mamy nadzieję na otwartą debatę, podczas której poruszone zostaną wszystkie zagadnienia - powiedział. Europejska Wspólnota Energii Atomowej Euratom już wcześniej ogłosiła plany rozwoju elektrowni jądrowych "czwartej generacji". Jak zakomunikowano w dniu 11 maja, formalnie przystąpiła ona do międzynarodowego porozumienia ramowego na rzecz współpracy badawczej i opracowania systemów energii jądrowej czwartej generacji.

Kraje

Zjednoczone Królestwo