Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Uruchomiono projekt sieci GRID w Europie Południowo-Wschodniej

W dniu 1 maja uruchomiono projekt SEE-GRID-2. Inauguracji towarzyszyło specjalne spotkanie zorganizowane w dniu 4 maja w Stambule. Projekt, którego pełna nazwa brzmi "South Eastern European Grid-Enabled eInfrastructure Development-2" ("rozwój e-infrastruktury z wykorzystaniem ...

W dniu 1 maja uruchomiono projekt SEE-GRID-2. Inauguracji towarzyszyło specjalne spotkanie zorganizowane w dniu 4 maja w Stambule. Projekt, którego pełna nazwa brzmi "South Eastern European Grid-Enabled eInfrastructure Development-2" ("rozwój e-infrastruktury z wykorzystaniem sieci gridowych w Europie Południowo-Wschodniej 2"), wzbogaca funkcjonującą strukturę GRID, SEE-GRID, dzięki której państwa Europy Południowo-Wschodniej zostały włączone do głównych unijnych sieci GRID. Pierwotny projekt SEE-GRID zapewnił krajom Europy Południowo-Wschodniej dostęp do infrastruktury badawczej Europy Środkowej. W ten sposób zyskały one szansę na zmniejszenie podziału cyfrowego istniejącego między państwami wspomnianych regionów. Sieci GRID, znane również jako eInfrastruktura, stanowią metodę współużytkowania sieci komputerowych o dużej przepustowości w celu ułatwienia prowadzenia badań, a szczególnie współpracy badawczej. Dzięki temu nie tylko łatwiejsza jest wymiana informacji, w sposób analogiczny do pracy w Internecie, ale także wspólne wykorzystywanie mocy obliczeniowej. Naukowcy z Europy Południowo-Wschodniej zyskują w ten sposób możliwość uruchamiania aplikacji wymagających dużej mocy przetwarzania bądź pojemności składowania, w tym prowadzenia złożonych symulacji komputerowych. Sieć SEE-GRID-2 będzie powiązana z pozostałymi najważniejszymi sieciami GRID w Europie, utworzonymi w ramach projektu EGEE (Enabling Grids for E-science in Europe - gridy obliczeniowe dla e-nauki w Europie) z wykorzystaniem GEANT . Valia Athanasaki z biura zarządzania projektem SEE-GRID w Atenach rozmawiała z serwisem CORDIS Wiadomości. - SEE-GRID-2 jest naprawdę innym projektem - wyjaśniła. - SEE-GRID-1 koncentrował się w większym stopniu na samej infrastrukturze. SEE-GRID-2 koncentruje się bardziej na aplikacjach. Planujemy teraz zebranie aplikacji, po jednej z każdego kraju SEE, i wybranie tych, które będą rozwijane w ramach infrastruktury SEE-GRID; w ten sposób przetestujemy moc przetwarzania systemu i możliwości łączności w centralnym systemie europejskim. Planujemy także powiększenie system. Koordynatorem SEE-GRID jest grecka sieć badawczo-technologiczna (GRNET). Z regionu dołączyło kilku partnerów: Albańska Akademia Nauk, Uniwersytet w Banja Luce (Bośnia i Hercegowina), IPP-BAS (Bułgaria), UKIM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), RBI (Chorwacja), MTA-SZTAKE (Węgry), RENAM (Mołdawia), ICI (Rumunia), Uniwersytet Belgradzki i Uniwersytet Czarnogórski (Serba i Czarnogóra) oraz TUBITAK-ULAKBIM (Turcja), a także CERN pełniący rolę doradczą w projekcie. Uczestniczą także instytucje jako strony trzecie. SEE-GRID zapewnił wielu krajom regionu możliwość nadrobienia zaległości, które powstały w wyniku regionalnego konfliktu. Wtórnym celem projektu jest utrzymanie stabilizacji w regionie poprzez współpracę.

Kraje

Macedonia Północna, Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Węgry, Turcja