Skip to main content

PROactive Safety for PEdestrians and CyclisTs

Article Category

Article available in the folowing languages:

Przyszłość bez ofiar na drogach – czy to możliwe?

Chociaż europejskie drogi są najbezpieczniejsze na świecie, nadal ginie na nich wiele ludzi. Czy można coś zrobić, aby zapobiec tym ofiarom śmiertelnym? Pewien projekt finansowany przez UE dowodzi, że jak najbardziej.

Transport i mobilność
Społeczeństwo

W 2017 r. na drogach w Unii Europejskiej zginęło 25 300 osób. Prawie połowę ofiar wypadków drogowych stanowili niechronieni użytkownicy dróg: 21 % wszystkich zabitych na drogach to piesi, a 8 % – rowerzyści. Wymagane działania Projekt PROSPECT powstał z myślą o poprawie tych statystyk poprzez zajęcie się dwoma grupami niechronionych użytkowników dróg, wśród których liczba ofiar śmiertelnych jest największa: rowerzystami i pieszymi. „Staraliśmy się poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez znaczne zwiększenie skuteczności aktywnych systemów bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg w porównaniu z systemami dostępnymi na rynku”, wyjaśnia Ilona Cieślik, koordynatorka projektu. Rozszerzając zakres scenariuszy dotyczących niechronionych użytkowników dróg i poprawiając ogólną wydajność systemu, partnerzy projektu chcieli stworzyć podstawy dla następnej generacji aktywnych systemów bezpieczeństwa dla samochodów. Powinno to ostatecznie zmniejszyć liczbę wypadków – głównie na skrzyżowaniach. Oddziaływanie projektu W ramach projektu PROSPECT opracowano i zbudowano trzy modele demonstracyjne pojazdów. Jeżeli chodzi o sprzęt, dokonano integracji zwiększonej liczby najnowszych czujników opartych na radarach i kamerach, charakteryzujących się szerszym polem widzenia i większą rozdzielczością. Jeżeli chodzi o oprogramowanie, uczestnikom projektu udało się wydobyć z tych czujników więcej istotnych funkcji. Przykładowo, zamiast samego wykrycia rowerzysty, są one również w stanie wykryć jego intencje, dzięki czemu samochody mogą reagować w sposób bardziej odpowiedni. Systemy te zostały następnie zintegrowane z pojazdami testowymi. Wyniki projektu PROSPECT mają szerokie implikacje dla polityk i regulacji prawnych związane ze zrozumieniem rzeczywistych korzyści płynących z nowych zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy i związanych z nimi funkcji. Oprócz zademonstrowania technologii, które pomogą utrzymać i umocnić wiodącą pozycję europejskich producentów samochodów w zakresie inteligentnych pojazdów i autonomicznej jazdy, PROSPECT dokonał postępów dotyczących definiowania metod testowania i oceny dla testów Euro NCAP konsumenckich systemów automatycznego hamowania awaryjnego, zapewniających bezpieczeństwo niechronionych użytkowników dróg. Projekt wspiera ponadto decydentów UE dzięki wdrożeniu nowej metodyki szacowania korzyści, obejmującej ocenę łącznego wpływu aktywnych i pasywnych środków bezpieczeństwa. Cieślik wyjaśnia: „Na podstawie wyników analizy korzyści PROSPECT, przeprowadzonej przy pomocy opracowanej metodologii, lokalny spadek liczby ofiar śmiertelnych wyniósł 55–98 % w porównaniu z algorytmami podobnymi do PROSPECT, zależnie od przypadku użycia”. Szacuje się, że systemy PROSPECT przyczynią się do zwiększenia rocznej liczby ocalonych istnień ludzkich w UE z 79–95 w 2025 r. do 280–336 w 2030 r. Odpowiednie szacunki dotyczące zmniejszonej liczby ciężko rannych wynoszą 439–697 w 2025 r. i 1 558–2 474 w 2030 r. Spoglądając w przyszłość Przewiduje się kontynuowanie działań normalizacyjnych po zakończeniu projektu, co powinno zwiększyć konkurencyjność producentów samochodów. Cieślik mówi ponadto, że „wszyscy partnerzy przemysłowi tego projektu są zainteresowani wprowadzeniem na rynek (pro)aktywnych systemów bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg drugiej generacji”. Istnieje też szereg możliwości dla klientów, szczególnie w zakresie usług testowania z wykorzystaniem przypadków użycia PROSPECT oraz usług doradztwa dla samorządów, dostawców infrastruktury i firm ubezpieczeniowych. Uczestnicy projektu przewidują, że do 2025 r. nastąpi przeniesienie aktywnych systemów bezpieczeństwa PROSPECT do innych platform samochodowych. Daje to nadzieję, że przyszłość bez ofiar śmiertelnych na drogach może stać się rzeczywistością. Cieślik podsumowuje: „Chcielibyśmy podziękować partnerom PROSPECT za wkład w prace opisane w artykule”. Omówienie projektu można także znaleźć w serwisie YouTube.

Słowa kluczowe

PROSPEKT, ofiary śmiertelne, systemy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg, rowerzysta, pieszy, producent samochodów, niechroniony użytkownik dróg, zaawansowany system wspomagania kierowcy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Projekt miesiąca
Społeczeństwo
Badania podstawowe

30 Sierpnia 2022