Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Article available in the following languages:

Czterech zwycięzców na Radarze Innowacji 2022

Tegoroczną nagrodę Radar Innowacji przyznano jednemu zwycięzcy w kategorii ogólnej, jak również trzem zwycięzcom w kategoriach reprezentujących zrównoważone pod kątem środowiskowym innowacje, przełomowe technologie w zakresie zdrowia, a także ukryte talenty na wczesnych etapach rozwoju.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Nagroda Radar Innowacji przyznawana jest w uznaniu przełomowych, finansowanych ze środków UE innowacji o obiecującym potencjale rynkowym każdego roku od 2015 r. Obecnie współorganizowaną przez Komisję Europejską i Dealflow.eu w ramach wspieranego przez UE projektu INVEST nagrodę Radar Innowacji 2022 oprócz ogólnemu zwycięzcy nagrody głównej przyznano także w trzech dodatkowych kategoriach: „Ekologiczne innowacje”, „Przełomowe technologie w zakresie zdrowia” oraz „Obiecujący talent”. Zwycięzców wybrano spośród 12 finalistów, których komisje Radaru Innowacji i Dealflow.eu wyłoniły spośród ponad 300 kandydatów, i poddano pod otwarte głosowanie przez wszystkich obywateli. Finaliści zaprezentowali swoje innowacje przed jury złożonym z inwestorów i przedsiębiorców podczas wydarzenia online, które odbyło się 15 listopada. Ogólnym zwycięzcą nagrody Radar Innowacji 2022 została firma NVision Imaging Technologies z Niemiec. Jak czytamy w komunikacie prasowym zamieszczonym na stronie Dealflow.eu ta zajmująca się technologiami kwantowymi firma „opracowała platformę hiperpolaryzacji, która wzmacnia sygnał rezonansu magnetycznego naturalnych metabolitów, umożliwiając wykorzystanie tych bezpiecznych cząsteczek jako środków do obrazowania metabolizmu guzów przy użyciu standardowej metody rezonansu magnetycznego”. „Ta bezpieczna technologia obrazowania pozwoli onkologom na pozyskiwanie pierwszych tego typu informacji na temat skuteczności leczenia na poziomie metabolicznym na wczesnym etapie choroby, co umożliwi szybszą zmianę linii terapii u osób niereagujących na leczenie”. Innowacja została wsparta w ramach finansowanego ze środków UE projektu MetaboliQs.

Kategorie

Nagrodę w kategorii „Ekologiczne innowacje” przyznano w uznaniu dla innowacji, która dąży do bardziej zrównoważonej pod kątem środowiskowym przyszłości. Zwycięzcą jest rumuńska firma Svelte, która projektuje i produkuje innowacyjne rozwiązania na potrzeby topologicznie zoptymalizowanych elementów konstrukcyjnych i powierzchni architektonicznych o dowolnych kształtach 40 razy szybciej niż przy użyciu obecnych metod. Pod względem architektonicznym technologia ta może obniżyć koszty projektowania budynków nawet o 60 %, „natomiast pod względem wykonawczym”, jak czytamy w komunikacie prasowym, „może zwiększyć stosunek wagi do wysokości budynków o 40 %, pozwalając na tworzenie lżejszych konstrukcji poprzez eliminację nadmiaru materiałów, które nie mają uzasadnienia konstrukcyjnego”. Środki unijne na tę innowację pozyskano w ramach projektu Svelte. Nagrodę w kategorii „Przełomowe technologie w zakresie zdrowia” za innowacje w dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych otrzymała firma Innovation Sprint z Belgii za certyfikowane rozwiązanie kliniczne Healthentia. Rozwiązanie to ma formę aplikacji na smartfony dla pacjentów i panelu klinicznego dla klinicystów. Jak czytamy w komunikacie prasowym, „Healthentia wspiera plany opieki i metody cyfrowe, które przewyższają tradycyjne metody leczenia. Technologia poparta jest udokumentowanymi dowodami technicznymi oraz klinicznymi” i ma potencjał „zrewolucjonizowania opieki zdrowotnej, wywierając znaczący wpływ na zdrowie pacjentów i ekonomię zdrowia”. Rozwiązanie wzbogacono o innowacyjne funkcje i badania kliniczne w ramach kilku finansowanych ze środków UE projektów, w tym iHELP, RE-SAMPLE, TERMINET, INFINITECH oraz BEAMER. Zwycięzcą w kategorii „Obiecujący talent” przyznawanej za innowacje o wysokim potencjale, będące jeszcze we wczesnej fazie rozwoju, został Uniwersytet Politechniczny w Madrycie. Instytucja otrzymała tę nagrodę za swój akumulator termofotowoltaiczny, który „magazynuje nadwyżkę wygenerowanej energii odnawialnej i wytwarza ciepło oraz energię elektryczną na żądanie w skojarzonym procesie”. Ten niedrogi system może przechowywać duże ilości energii przez długi czas, „ma wysoką gęstość energii, wysoką globalną sprawność i wykorzystuje ogólnodostępne i niedrogie materiały”. Środki unijne na tę innowację otrzymano w ramach projektów AMADEUS i NATHALIE. Projekt INVEST (Matching investors and EU funded innovations), w ramach którego Dealflow.eu współorganizuje tegoroczną nagrodę Radar Innowacji, pomaga innowacjom trafić na rynek poprzez zawiązanie kontaktów pomiędzy inwestorami a projektami badawczymi. Projekt INVEST kończy się w 2025 roku. Więcej informacji: projekt INVEST

Słowa kluczowe

INVEST, Radar Innowacji, nagroda, innowacja, inwestor

Powiązane artykuły