Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości

Article available in the following languages:

Kobiety w nauce (widziane w telewizji)

W ramach projektu unijnego przygotowano dla scenarzystów telewizyjnych środki o wartości 7000 euro. Środki te są przeznaczone na opracowanie cyklu programów telewizyjnych lub pełnometrażowych filmów telewizyjnych o kobietach wiodących prym w nauce, technice i technologiach. ...

W ramach projektu unijnego przygotowano dla scenarzystów telewizyjnych środki o wartości 7000 euro. Środki te są przeznaczone na opracowanie cyklu programów telewizyjnych lub pełnometrażowych filmów telewizyjnych o kobietach wiodących prym w nauce, technice i technologiach. Celem projektu EuroWistdom (European Women in science TV Drama on Message - europejskie kobiety nauki widziane w telewizji) jest zwiększenie atrakcyjności zawodów związanych z nauką i techniką dla kobiet. - Europa potrzebuje większej liczby naukowców i inżynierów - powiedział Andrew Millington, jeden z partnerów w projekcie. - Połowę populacji stanowią kobiety, więc sensownie byłoby wykorzystać ten ogromny zasób możliwych talentów. W niektórych państwach europejskich nauka nadal postrzegana jest jako domena mężczyzn. Andrew Millington uważa, że dzieje się tak dlatego, że kraje takie kultywują bardzo tradycyjne poglądy na role kobiet w ogóle. Jednak w XXI wieku wizerunek nauki musi nadążać za zmianami. - Nie ma zasadniczych powodów, dla których kobiety nie powinny studiować nauk ścisłych czy też nauk technicznych - dodaje Andrew Millington. Ze względu na możliwość docierania do szerokiej publiczności wielu uważa, że telewizja stanowi idealne medium do popularyzacji nauki i przedstawienia prawdziwych wzorców kobiecych w naukach ścisłych i technicznych. - Istnieją niepotwierdzone dowody sugerujące związek pomiędzy popularnonaukowymi programami telewizyjnymi a wzrostem zainteresowania nauką - powiedział serwisowi CORDIS Wiadomości Andrew Millington. Przytoczył on przykład popularnego brytyjskiego programu telewizyjnego poświęconego medycynie sądowej, który przyczynił się do gwałtownego wzrostu podań o przyjęcie na studia na tym kierunku. Jednak nauka nie jest dziedziną, którą można przedstawić w telewizji w tak prosty sposób, jak prawo. - Ludzie lepiej znają procedury prawne oraz ich język - uważa Andrew Millington. Ze względu na język, jakim posługuje się nauka oraz jej złożoność, nauka wydaje się dziedziną bardziej odległą. Poza oferowanym wsparciem finansowym celem projektu trwającego do września będzie również pomoc twórcom scenariuszy w odkrywaniu dobrych wzorców kobiecych oraz scenariuszy opartych na nauce i technice. - Czasami może okazać się tak, że autorzy mają ogólny koncept zaczerpnięty z wiadomości, brakuje im więc trochę pomocy technicznej - mówi Andrew Millington. - Pomożemy im zawęzić takie ogólne pomysły. W tym celu partnerzy projektu organizują trzy wydarzenia, które mają przedstawić scenarzystom historie prawdziwych kobiet naukowców i inżynierów. - Celem jest pomoc w inspirowaniu autorów nowymi tematami i bohaterami - dodaje Andrew Millington. W pierwszym takim wydarzeniu w lutym w Berlinie uczestniczyło w sumie 35 scenarzystów. - Uzyskaliśmy potwierdzenie, że istniała potrzeba na zorganizowanie takiego wydarzenia i to nam się powiodło - powiedział CORDIS Wiadomości. - Ponadto filmujemy wszystkie trzy wydarzenia i produkujemy płytę DVD, którą scenarzyści i producenci będą mogli odtwarzać w domach. Propozycje mogą być napisane w dowolnym z trzech języków: po niemiecku, angielsku lub francusku, jednak scenariusze można opracować potem w każdym języku europejskim. W czerwcu jury złożone z pracowników telewizji, naukowców i specjalistów wybierze sześć spośród 12 przedstawionych propozycji. Andrew Millington wskazuje na to, że dostępne fundusze nie są pożyczką, ale dotacją, a prawa autorskie dotyczące wszystkich pomysłów należą do autorów lub par producentów/autorów. Chociaż konsorcjum nie odpowiada za produkcję i emisję sześciu propozycji, to zespół EuroWistdom omówi z każdym zespołem projektowym strategie przedstawienia tych projektów nadawcom i pomoże, wskazując odpowiednich nadawców. Zespół może również angażować się w negocjacje z nadawcami, w sytuacjach, gdy uzna to za korzystne i potrzebne w celu zagwarantowania zamówienia.