Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Naukowcy zamierzają wybudować "samonaprawiający się" dom odporny na trzęsienia ziemi

Celem partnerów nowego, finansowanego z budżetu UE projektu "Inteligentne i bezpieczne budynki" (Intelligent Safe and Secure Buildings - ISSB) jest skonstruowanie inteligentnego domu wyposażonego w najnowsze technologie, zdolnego oprzeć się trzęsieniu ziemi. Pęknięcia murów te...

Celem partnerów nowego, finansowanego z budżetu UE projektu "Inteligentne i bezpieczne budynki" (Intelligent Safe and Secure Buildings - ISSB) jest skonstruowanie inteligentnego domu wyposażonego w najnowsze technologie, zdolnego oprzeć się trzęsieniu ziemi. Pęknięcia murów tego domu ulegną samoistnej naprawie, a czujniki ukryte w ścianach będą monitorowały drgania. W ramach projektu powstaną specjalne "samonaprawiające się" ściany wykonane z cząstek nanopolimerów, które pod naciskiem przechodzą w stan ciekły. Płyn taki wpływa do szczelin w ścianach i twardnieje tworząc trwałe wypełnienie. Zasadniczą rolę w tym projekcie o wartości 14 milionów euro odgrywa NanoManufacturing Institute (NMI) związany z Uniwersytetem w Leeds w Wielkiej Brytanii. Zadaniem uczestników projektu jest wybudowanie inteligentnego, odbudowującego się domu na zboczu górskim w Grecji do grudnia 2010 r. Koordynator projektu prof. Terry Wilkins z NMI wyjaśnił: - Nasz cel jest bardzo interesujący; chcemy zastosować polimery w znacznie trudniejszych warunkach i na dużo większą skalę niż kiedykolwiek wcześniej. "Samonaprawiające się" polimery powstaną dzięki nanotechnologii, której przedmiotem jest tworzenie rzeczy w bardzo małej skali - mniejszej niż jedna stutysięczna średnicy ludzkiego włosa. Jeśli doświadczenie zakończy się sukcesem, wówczas możliwe będzie wybudowanie większej liczby domów odpornych na trzęsienia ziemi w strefach znanych z aktywności sejsmicznej na całym świecie. W ramach projektu najpierw powstaną ściany domu z nowatorskich stalowych ram nośnych i gipsowych płyt o dużej wytrzymałości. Kolejną nowością będzie umieszczenie w nich bezprzewodowych i niewymagających baterii czujników oraz etykiet RFID (radio frequency identity - technologia identyfikacji radiowej), które będą przekazywały duże ilości danych o mających wpływ na budynek naprężeniach, drganiach, temperaturze, wilgotności oraz stężeniach gazów. Jeśli pojawi się zagrożenie w postaci trzęsienia ziemi, sieć inteligentnych czujników natychmiast powiadomi mieszkańców na tyle wcześnie, aby mogli bezpiecznie się schronić. Profesor Wilkins dodał: - Jeśli w ten sposób zostałyby wybudowane całe osiedla domów, moglibyśmy wykorzystać większą sieć czujników, aby zebrać jeszcze więcej informacji. W przypadku zawalenia się domu możemy użyć ręcznych urządzeń do przeszukiwania gruzowiska i odnalezienia ukrytych w ścianach czujników i w ten sposób zdobyć informacje o przyczynach katastrofy oraz o osobach, które mogą znajdować się w środku. Zatem urządzenia te mogą stać się pomocne w ratowaniu ludzi. Dr Roger Gregory, który uczestniczy w tym potencjalnie ratującym życie projekcie, powiedział: - Naukowcy z Leeds są światowymi liderami w projektowaniu bezprzewodowych sieci przeznaczonych do stosowania w warunkach ekstremalnych i w trudno dostępnych miejscach. Nawet jeśli budynek się zawali, czujniki pozwolą znaleźć przyczynę zawalenia. Na zakończenie profesor Wilkins stwierdził: - Jeśli opracujemy optymalny projekt, będziemy mogli szybko rozpocząć produkcję tysięcy litrów płynu z nanocząsteczkami, dodając tylko odrobinę mieszanki gipsowej.