Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Polscy i francuscy naukowcy opracowują uproszczone alergiczne testy plasterkowe

W ramach projektu EUREKA naukowcy polscy i francuscy opracowali nowe, uproszczone testy plasterkowe, które pozwalają wykryć alergie najczęściej występujące u dzieci. Europejska Federacja Stowarzyszeń Pacjentów Cierpiących na Alergie i Choroby Dróg Oddechowych ocenia, że 1-2 ...

W ramach projektu EUREKA naukowcy polscy i francuscy opracowali nowe, uproszczone testy plasterkowe, które pozwalają wykryć alergie najczęściej występujące u dzieci. Europejska Federacja Stowarzyszeń Pacjentów Cierpiących na Alergie i Choroby Dróg Oddechowych ocenia, że 1-2 procent dorosłych i 5-7 procent dzieci w Europie cierpi na jedną z form alergii pokarmowych. Najczęstszą przyczyną reakcji alergicznej na pokarm u dzieci jest mleko, zboże, soja, orzechy i roztocza kurzu domowego. - W ostatnich dziesięciu latach alergie pokarmowe stały się dla pediatrów przedmiotem szczególnej uwagi - wyjaśnił Pierre-Henri Benhamou z francuskiej firmy DBV Technologies, jednego z partnerów projektu - a zwłaszcza dla tych spośród nich, którzy leczą bardzo małe dzieci. Obserwuje się stały wzrost liczby przypadków, a tendencję tę potwierdzają dane statystyczne francuskiej agencji ds. leków, z których wynika, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat częstotliwość występowania alergii pokarmowych wzrosła niemal dwukrotnie. Reakcje na pokarmy są zwykle gwałtowne i ujawniają się w ciągu godziny (a czasem nawet w ciągu sekund) od spożycia. Jednak w ostatnich latach alergie zaczęły podlegać ewolucji i obserwowane są reakcje opóźnione, z objawami występującymi dopiero po upływie czterech godzin od zjedzenia pokarmu. - Przyczyną tych alergii jest żywność stanowiąca podstawę codziennej diety, na którą uczulenie występuje u pacjentów stopniowo. W przeciwieństwie do bardziej tradycyjnych form alergii, jej odmiany charakteryzujące się opóźnioną reakcją stwarzają duże problemy diagnostyczne - powiedział dr Benhamou. Aby rozpoznawać obydwie formy alergii, naukowcy opracowali test plasterkowy zwany DIALLERTEST, który naklejany jest bezboleśnie na plecach dziecka. Obok naklejany jest drugi płatek niezawierający substancji drażniącej, który stanowi próbkę kontrolną. Plasterki usuwane są po 48 godzinach, a opuchnięcie i zaczerwienienie skóry pod pierwszym plasterkiem świadczy o reakcji alergicznej. Różnica między DIALLERTEST i pozostałymi testami plasterkowymi polega na tym, że dla utrzymania potencjalnego alergenu w określonym miejscu nie są wykorzystywane żadne składniki dodatkowe ani substancje wilgotne. Alergen nanoszony jest na płatek w postaci suchego proszku za pomocą sił elektrostatycznych. Po nałożeniu na powierzchnię skóry proces okluzji powoduje uwodnienie oraz rozszerzenie porów, co sprzyja szybkiemu i równomiernemu przenikaniu alergenu w głąb skóry. - Jest to ważne uproszczenie testu plasterkowego - wyjaśnia dr Benhamou. - Dzięki tej metodzie możemy o wiele dokładniej regulować ilość podawanego alergenu. Zwiększa to możliwości pomiaru reakcji oraz jej powtarzalność, a w ślad za tym rzetelność i stopień znormalizowania badań przesiewowych na alergię powodowaną przez białko obecne w krowim mleku. Ponadto umożliwia lekarzom utrzymanie alergenów w ich najbardziej reaktywnej postaci, jaką jest proszek. Nowe testy diagnostyczne spotkały się z dużym zainteresowaniem przemysłu farmaceutycznego, a firma będąca światowym liderem w produkcji odżywek dla niemowląt zgodziła się na ich komercjalizację.

Kraje

Francja, Polska