Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Przetarg: koszt bierności politycznej (COPI): sytuacja nieosiągnięcia celu bioróżnorodności do 2010 r.

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Środowiska ogłosiła zaproszenie do składania ofert na badanie pt. "koszt bierności politycznej (COPI): sytuacja nieosiągnięcia celu bioróżnorodności do 2010 r." Celem niniejszego zamówienia jest przygotowanie wyczerpującego zestawi...

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Środowiska ogłosiła zaproszenie do składania ofert na badanie pt. "koszt bierności politycznej (COPI): sytuacja nieosiągnięcia celu bioróżnorodności do 2010 r." Celem niniejszego zamówienia jest przygotowanie wyczerpującego zestawienia ewaluacji ekonomicznych podjętych do tej pory działań w zakresie bioróżnorodności, ich analiza i przedstawienie w spójnej formie ilustrującej skutki nieosiągnięcia celu zachowania bioróżnorodności w skali globalnej oraz pomocnej w ustaleniu priorytetów w dziedzinie zachowania bioróżnorodności w UE, na przykład poprzez wykorzystanie wysoce zagregowanych wskaźników fizycznych przedstawiających zmiany biomów i czynników presji na środowisko oraz, w najszerszym możliwym zakresie, przełożenie tych informacji na koszty ekonomiczne.Więcej informacji udziela: Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Zespół ds. Zamówień, F.2 - Finanse BU-5 00/169 B-1049 Bruksela Tel. +32 2 296 00 08 Faks +32 2 299 44 49 E-mail: env-tenders@ec.europa.eu Szczegółowe informacje na temat zaproszenia są dostępne na stronie internetowej: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116033-2007:TEXT:PL:HTML