Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Przetarg: aspekty ekonomiczne dorobku prawnego w dziedzinie środowiska

Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej ogłosiła zaproszenie do składania ofert na badanie pt. "Aspekty ekonomiczne dorobku prawnego w dziedzinie środowiska: użytkowanie gruntów". Zamówienie ma trzy następujące cele: - określenie podstawowych kompromisów w wy...

Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej ogłosiła zaproszenie do składania ofert na badanie pt. "Aspekty ekonomiczne dorobku prawnego w dziedzinie środowiska: użytkowanie gruntów". Zamówienie ma trzy następujące cele: - określenie podstawowych kompromisów w wyborach dotyczących użytkowania gruntów, oraz sposobu, w jaki działania w obszarze polityki, zwłaszcza polityki w dziedzinie środowiska, mogą wpływać na te kompromisy, - omówienie oraz modelowanie reprezentatywnych wyborów dotyczących użytkowania gruntów odzwierciedlające teorię za pomocą faktycznych danych, - wykonanie analizy opcji ilościowego modelowania kompromisów w zakresie użytkowania gruntów w UE, oraz określenie mapy drogowej dla preferowanej opcji.Więcej informacji udziela: Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Zespół ds. Zamówień, F.2 - Finanse BU-5 00/169 B-1049 Bruksela Tel. +32 2 296 00 08 Faks +32 2 299 44 49 E-mail: env-tenders@ec.europa.eu Szczegółowe informacje na temat zaproszenia są dostępne na stronie internetowej: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116031-2007:TEXT:PL:HTML