Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Inteligentne tekstylia monitorujące zdrowie człowieka celem projektu finansowanego przez UE

Zamierzeniem partnerów finansowanego przez UE projektu BIOTEX (bioaktywne tekstylia w procesie zarządzania zdrowiem) jest wbudowanie w tkaniny biochemicznych czujników nieustannie monitorujących zdrowie człowieka. W ramach tego pierwszego w swoim rodzaju projektu trwają prac...

Zamierzeniem partnerów finansowanego przez UE projektu BIOTEX (bioaktywne tekstylia w procesie zarządzania zdrowiem) jest wbudowanie w tkaniny biochemicznych czujników nieustannie monitorujących zdrowie człowieka. W ramach tego pierwszego w swoim rodzaju projektu trwają prace nad optymalnymi czujnikami elektrycznymi, optycznymi i elektrochemicznymi, które będą umieszczane w strukturze materiału w formie "czujników - łatek" odczytujących parametry biochemicznej aktywności organizmu. Zadaniem "czujników - łatek" będzie nieprzerwane monitorowanie w ciągu dnia płynów (krwi, potu i moczu) organizmu osoby mającej na sobie taką odzież. Projekt realizowany jest przede wszystkim z myślą o osobach pracujących w skrajnych warunkach, chorych na cukrzycę i sportowcach. - Głównym założeniem jest opracowanie czujników biochemicznych dla trzech potencjalnych obszarów zastosowań. Pierwszym będzie monitorowanie właściwości potu, w tym pH, zawartości soli i intensywności pocenia się. Drugim obszarem będzie wykrywanie infekcji u pacjentów po oparzeniach, co umożliwi śledzenie procesu gojenia się ran. Wreszcie trzeci obszar to monitorowanie poziomu tlenu we krwi. Tutaj zakres zastosowań obejmuje medycynę, sport a nawet utrzymanie bezpieczeństwa - powiedziała Isabelle Chartier z Francuskiej Komisji Energii Atomowej, która jest partnerem projektu. Kolejnym krokiem będzie wypróbowanie pierwszych wielofunkcyjnych czujników - łatek na osobach biorących udział w testach. W skład konsorcjum projektu wchodzi ośmiu partnerów z czterech krajów: dwa instytuty badawcze w dziedzinie mikro- i nanotechnologii, dwie firmy z grupy małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) produkujące tekstylia i prowadzące działania badawczo-rozwojowe w tej dziedzinie, dwa uniwersytety wytyczające kierunki rozwoju w rozwiązaniach bioinżynieryjnych stosowanych w odzieży, a także dwie firmy specjalizujące się w projektowaniu i produkcji tekstyliów dla wymagających rynków. BIOTEX jest jednym z konkretnie ukierunkowanych projektów badawczych (STREP) szóstego programu ramowego (6. PR).