Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Popularnonaukowa twórczość młodych naukowców nagradzana przez sieć doskonałości Nano2Life

Trzech młodych naukowców wygrało zorganizowany przez Nano2Life konkurs, którego celem jest nagradzanie naukowców za skuteczne przekazywanie szerokiej publiczności informacji związanych z nanotechnologią. W dobie rosnącego wzajemnego wpływu nauki i sztuki przekazywania wiedzy...

Trzech młodych naukowców wygrało zorganizowany przez Nano2Life konkurs, którego celem jest nagradzanie naukowców za skuteczne przekazywanie szerokiej publiczności informacji związanych z nanotechnologią. W dobie rosnącego wzajemnego wpływu nauki i sztuki przekazywania wiedzy naukowej, finansowana ze środków UE sieć doskonałości w dziedzinie nanobiotechnologii Nano2Life postanowiła zorganizować konkurs na najlepszy tekst popularnonaukowy. Pomysłodawcy kierowali się chęcią propagowania wiedzy naukowej oraz zwrócenia uwagi społeczeństwa na ważne zagadnienia z zakresu nanotechnologii. Młodych naukowców poproszono o przedstawienie do konkursu artykułów opisujących w zarysie ich obszary badawcze w sposób budzący zainteresowanie ogółu odbiorców. Zwycięskie prace dotyczyły nowatorskich badań, takich jak badania nad komórkami macierzystymi, chorobą Parkinsona i zachowaniem komórek na powierzchniach. Pierwszą nagrodę otrzymał Christer Spegel z Uniwersytetu w Lund w Szwecji za ogólną charakterystykę choroby Parkinsona. Petra Schneider z niemieckiego Uniwersytetu Kaiserslautern, autorka pracy "Zachowanie komórek na powierzchniach - odkrywanie nowych środowisk", zdobyła drugą nagrodę za spostrzeżenia na temat komórek na pajęczynach. Santiago A. Rodriguez-Segui z Parku Naukowego w Barcelonie, autor trzeciej z nagrodzonych prac, "Specjalizacja komórek macierzystych jako naturalny proces", zajął się szeroko dyskutowanym zagadnieniem komórek macierzystych. Nano2Life jest siecią doskonałości finansowaną kwotą 8,8 miliona euro z budżetu szóstego programu ramowego (6. PR). Sieć łączy 23 znaczące europejskie podmioty w dziedzinie nanotechnologii, jak również organizacje z Korei Południowej, Japonii, Australii i Ameryki Północnej. W sumie w projekcie bierze udział 870 naukowców, dzielących się wynikami swych prac badawczych i analiz prognostycznych.