Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

City Bee na ratunek zagrożonym w ruchliwych miastach

Niedawno rozpoczęty projekt może ułatwić ratowanie bezradnych osób zagubionych w miejskiej dżungli. Projekt CityBee, finansowany z budżetu szóstego programu ramowego UE, ma na celu opracowanie niedrogiej, bezprzewodowej sieci miejskiej opartej na bezprzewodowej technologii s...

Niedawno rozpoczęty projekt może ułatwić ratowanie bezradnych osób zagubionych w miejskiej dżungli. Projekt CityBee, finansowany z budżetu szóstego programu ramowego UE, ma na celu opracowanie niedrogiej, bezprzewodowej sieci miejskiej opartej na bezprzewodowej technologii systemu usług lokalizacyjnych (LSB), którą można wykorzystywać do lokalizowania zagubionych obywateli i zapewnienia im potrzebnych usług. Każda sieć zostanie odpowiednio zaprojektowana i dostosowana do potrzeb narażonych grup społecznych, takich jak dzieci, osoby w starszym wieku i niepełnosprawne (zarówno fizycznie, jak i psychicznie). W proponowanym rozwiązaniu stosuje się standard częstotliwości radiowej IEEE 802.15.4 (w technologii Zigbee), który zapewnia ogólnodostępne pasmo częstotliwości radiowej 2,4 GHz i charakteryzuje się możliwościami wystarczającymi do opracowania elastycznej, mocnej, prywatnej sieci bezprzewodowej, łatwej do rozbudowania. Projekt sieci zakłada jej elastyczność i skalowalność, aby mogła funkcjonować w różnych warunkach, od dużych obszarów miejskich aż po całe miasta. Rozwiązanie przewiduje podział sieci na klastry i wprowadzenie sieci łączącej wiele klastrów, która utworzy warstwę transportową. W skład sieci CityBee wejdą urządzenia nieruchome i przenośne oraz centrum kontroli. Steve Lane, jeden z partnerów projektu, wyjaśnił: - W przyszłości jedno z możliwych zastosowań tego typu infrastruktury może obejmować komunikowanie się z osobami narażonymi lub zagrożonymi, wymagającymi określonego rodzaju opieki. Przykładowo może się zdarzyć, że chorym cierpiącym na chorobę Alzheimera zostaną ograniczone prawa do swobodnego poruszania się, ze względu na zagrożenie związane ze znalezieniem się w nietypowym dla nich otoczeniu. Infrastruktura sieciowa umożliwiłaby im kontynuowanie dotychczasowego trybu życia dzięki środkom bezpieczeństwa stwarzanym przez technologię, która z uwagi na swą elastyczność pozwoli im nosić mniejsze i bardziej inteligentne urządzenia dla celów związanych z monitorowaniem i zarządzaniem. Standard IEEE 802.15.4 zapewnia możliwość budowy złożonych sieci o stosunkowo niskim zużyciu energii w przypadku ruchomych węzłów. W porównaniu z innymi standardami sieci bezprzewodowych węzły takiej sieci mogą być rozmieszczone w dużych odległościach, co sprawia, że sieć idealnie nadaje się do monitorowania tego typu pacjentów. W projekcie, w miejsce innych technologii lokalizacyjnych i komunikacyjnych, wykorzystuje się tańszą technologię Zigbee ze względu na przekonanie, że korzyści czerpane przez instalatorów, operatorów i użytkowników sieci CityBee zapewnią jej możliwie szerokie rozpowszechnienie. Rada miejska w Barcelonie jako pierwsza zamówi i oceni sieć CityBee w dzielnicy "Nou Barris", w której ulokowano instytucję publiczną zajmującą się osobami upośledzonymi. Inne możliwe zastosowania technologii obejmują odpowiednie dla małych przedsiębiorstw rozwiązanie do śledzenia ruchu pojazdów, jak również bezpośredni serwis informacyjny oferujący takie usługi, jak podawanie czasu oczekiwania na przystanku autobusowym i tramwajowym, podawanie informacji zawartych w przewodniku po mieście czy synchronizacja sygnalizacji świetlnej dla pojazdów uprzywilejowanych. Projekt rozpoczął się 1 października 2006 r. i będzie realizowany przez dwa lata.

Kraje

Hiszpania