Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Potočnik radzi Grecji jak powstrzymać drenaż mózgów

- Grecja musi zwiększyć inwestycje w badania naukowe, infrastrukturę oraz system wynagradzania, żeby chronić swoje najcenniejsze zasoby: naukowców - powiedział europejski komisarz ds. nauki i badań naukowych, Janez Potočnik. W greckim parlamencie komisarz mówił na temat dług...

- Grecja musi zwiększyć inwestycje w badania naukowe, infrastrukturę oraz system wynagradzania, żeby chronić swoje najcenniejsze zasoby: naukowców - powiedział europejski komisarz ds. nauki i badań naukowych, Janez Potočnik. W greckim parlamencie komisarz mówił na temat długotrwałego przewodnictwa Grecji w dziedzinie tworzenia wiedzy i nauki. - Grecja posiada doświadczenie i wiedzę sięgającą wielu wieków, a nawet tysiącleci wstecz. Rozciągają się one także na czasy współczesne. Na przykład zmarły Michael Dertouzos, były dyrektor Laboratorium Informatycznego w MIT i wspaniały innowator, zdobył dyplom na ateńskiej uczelni - dodał. Kolejnym wybitnym greckim naukowcem w dzisiejszych czasach jest Fotis Kafatos, przewodniczący Rady Naukowej nowej Europejskiej Rady ds. Badań. - Przykład kariery profesora Kafatosa pokazuje zmiany zachodzące w Europie. Straciliśmy tego znakomitego biologa z Krety - i Europejczyka - kiedy w młodym wieku wyjechał do USA - zauważył komisarz. Jego historię określa się w Grecji mianem "greckiego paradoksu" - wielu wybitnych greckich naukowców przebywa za granicą, podczas gdy tylko nieliczni pozostają w kraju. Rząd Grecji zaczął szukać sposobów na przyciągnięcie naukowców z powrotem, organizując w USA i w Europie fora mające połączyć greckich badaczy. - Sądzę, że jest to ważny krok. Zatrzymywanie i przyciąganie talentów jest bowiem jednym z największych wyzwań stojących przed państwami i przedsiębiorstwami na całym świecie - powiedział komisarz. Wraz z trzema innymi państwami członkowskimi Grecja zgodziła się na transpozycję do prawa krajowego unijnych przepisów dotyczących wiz dla naukowców, ułatwiając życie i pracę naukowcom spoza Grecji. Stany Zjednoczone także są pod presją - mają złagodzić restrykcje wizowe i przyciągnąć w ten sposób najzdolniejszych obcokrajowców, umożliwiając amerykańskim studentom naukę pod ich kuratelą. - Innymi słowy, za najlepszymi podążą pozostali. Podobnie jak w USA, jeżeli nie zatrzymamy najlepszych w Europie, pójdą gdzie indziej - dodał Janez Potočnik. Wizy są jednak tylko częścią rozwiązania. Niezbędne są także większe inwestycje. Chociaż w Grecja wzrasta poziom inwestycji w badania naukowe i rozwój, jest on nadal bardzo niski i wynosi 0,61 procent PKB. Autorzy sprawozdania na temat greckich postępów w dążeniu do unijnego celu inwestowania 3 procent PKB w B+R do 2010 r. przedstawiają dla tego kraju bardziej realny wskaźnik wynoszący 1,5 procent. Komisarz pozytywnie przyjął trwającą w Grecji w ostatnich miesiącach ożywioną debatę na temat poziomu inwestycji w edukację, ale ostrzegł przed stawianiem inwestycji w badania i kształcenie na drugiej pozycji za poprawą sytuacji finansowej i budżetowej. - Wydaje mi się, że jest to sztuczny podział. Należy oczywiście dbać o zdrowe finanse publiczne, ale wierzę, że w dzisiejszym świecie nie ma lepszych inwestycji w przyszłość gospodarki, lepszego sposobu na wspieranie wzrostu gospodarczego i tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy, niż znaczne inwestycje w badania naukowe i system kształcenia - przekonywał komisarz Potočnik. Również budowanie skoordynowanej infrastruktury badawczej jest kluczem do przyciągnięcia najlepszych naukowców z Grecji i spoza jej granic. Komisarz podziękował greckiemu rządowi za jego pomoc i zaangażowanie, w szczególności w plan przygotowany przez Europejskie Forum Strategiczne Infrastruktur Badawczych, a także przychylnie odniósł się do zainteresowania Grecji prowadzeniem jednego z projektów. Entuzjastycznie przyjął też zamiary budowy krajowej infrastruktury badawczej. - W skali kraju grecki narodowy projekt infrastruktury badawczej przedstawiony pod koniec marca jest ważnym krokiem naprzód w dziedzinie koordynacji rozwoju infrastrukturalnego - zauważył. Innym sposobem na zatrzymanie naukowców jest opracowanie efektywnego systemu wynagradzania. - Dzięki zwiększonym wynagrodzeniom badacze poprzez swoją wiedzę przyniosą krajowi w zamian zwiększone korzyści - przypusza Janez Potočnik . Wreszcie potrzebna jest zmiana mentalności i ukierunkowanie na naukę i badania. - Problem ten dotyczy nie tylko Grecji, ale wielu krajów Europy. UE potrzebuje bardziej innowacyjnego podejścia. Oznacza to zrozumienie, że wszyscy, od początku do końca łańcucha wiedzy, musimy wspólnie pracować - dodał komisarz.

Kraje

Grecja