Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Unijny projekt zniwelowania podziału cyfrowego w Ameryce Łacińskiej

Jedną z wielu korzyści, jakie technologie informacyjno-komunikacyjne przynoszą społeczeństwom, będzie udostępnienie krajom Ameryki Łacińskiej, w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych, interaktywnych satelitarnych usług szerokopasmowych. Zamierzeniem projektu jest z...

Jedną z wielu korzyści, jakie technologie informacyjno-komunikacyjne przynoszą społeczeństwom, będzie udostępnienie krajom Ameryki Łacińskiej, w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych, interaktywnych satelitarnych usług szerokopasmowych. Zamierzeniem projektu jest zlikwidowanie podziału cyfrowego w Ameryce Południowej. Mottem projektu BRASIL (usługi szerokopasmowe dla wiejskich obszarów Ameryki dzięki zintegrowanym łączom satelitarnym) jest hasło "satelitarne usługi szerokopasmowe w każdym miejscu", odzwierciedlające misję wykorzystania technologii satelitarnej w celu dostarczenia usług szerokopasmowych do firm i odizolowanych gospodarstw domowych w całej Ameryce Południowej. W pierwszej kolejności Brazylia, największy pod względem wielkości i liczby mieszkańców kraj w Ameryce Łacińskiej, otrzyma dostęp do systemu opartego o standard DVB-RCS (Digital Video Broadcasting - Return Channel Satellite), wiodący na świecie otwarty standard opracowany w Europie dla dostarczania interaktywnych usług szerokopasmowych przez satelitę. Poprzez wykorzystanie tej niezastrzeżonej technologii autorzy projektu zamierzają osiągnąć podwójny cel: po pierwsze chcą rozpowszechnić standard DVB-RCS na całym kontynencie w celu zachęcenia dostawców usług i sprzętu do podejmowania konkurencji, po drugie chcą dać mieszkańcom Ameryki Łacińskiej szansę skorzystania z takich usług publicznych, jak e-kształcenie i e-szkolenia, e-zdrowie oraz e-administracja. - To inspirujący projekt - powiedział w rozmowie z CORDIS Wiadomości dr Harald Skinnemoen, dyrektor naczelny spółki AnsuR, działającej w branży zaawansowanej komunikacji satelitarnej, koordynator projektu BRASIL. - Stosujemy tu technologię, która poprzez zniwelowanie podziału cyfrowego na ludzi doskonale i bardzo słabo wyposażonych w technologie informacyjne oraz na społeczności miejskie i wiejskie będzie miała znaczny pozytywny wpływ na społeczeństwa Ameryki Południowej. Dr Skinnemoen uważa, że projekt będzie przedsięwzięciem korzystnym dla wszystkich związanych z nim stron. Jednak ostatecznie najbardziej skorzystają na uruchomieniu tej informacyjnej autostrady małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz obywatele po obydwu stronach oceanu. Cristovam Nascimento z Unisat, jednego z południowoamerykańskich partnerów projektu BRASIL, zgadza się z tą opinią: "Doświadczenia z innych części świata wskazują, że większy zasięg usług szerokopasmowych przynosi korzyści zarówno odbiorcom indywidualnym, jak i firmom każdej wielkości". Opracowana w Europie technologia DVB-RCS jest idealną platformą dla przyspieszenia tempa penetracji usług szerokopasmowych w Ameryce Południowej, a to z kolei będzie korzystnie oddziaływać na gospodarkę, edukację i rozrywkę domową. Ten niedawno uruchomiony trzyletni projekt rozpocznie się od stworzenia minimalnej niezbędnej infrastruktury, na którą składać się będą terminale satelitarne, zasilające konstrukcje z ogniw słonecznych oraz punkty dostępowe Wi-Fi i punkty dostępowe dla telefonów komórkowych lub stacje bazowe (BTS). Działania zostaną poprzedzone badaniem rynku w celu określenia miejsc, w których te elementy należy zainstalować w pierwszej kolejności.

Kraje

Brazylia