Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Europejczycy popierają projekt Galileo

Europejczycy zdecydowanie opowiadają się za projektem Galileo i stworzeniem w Europie niezależnego systemu nawigacji satelitarnej, wynika z ostatniego sondażu Eurobarometru. W sondażu wzięło udział 26 000 obywateli z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Pytania dotyczy...

Europejczycy zdecydowanie opowiadają się za projektem Galileo i stworzeniem w Europie niezależnego systemu nawigacji satelitarnej, wynika z ostatniego sondażu Eurobarometru. W sondażu wzięło udział 26 000 obywateli z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Pytania dotyczyły różnych kwestii ogólnie związanych z systemami nawigacji satelitarnej, a w szczególności projektu Galileo, który ma zapewnić Europie system radiowej nawigacji satelitarnej konkurencyjny wobec systemów Stanów Zjednoczonych, Chin i Rosji. Ogólne wrażenie po przeprowadzeniu sondażu jest takie, że systemy te i ich zastosowania są całkiem dobrze znane Europejczykom, nawet jeśli wielu z nich nie korzysta z nich osobiście. Według sondażu 68 procent respondentów wie o istnieniu tych systemów, ale tylko 20 procent korzysta z nich w samochodach, podczas jazdy na rowerze lub żeglowania. W odpowiedzi na pytanie, które z usług nawigacji satelitarnej są najbardziej użyteczne, 22 procent badanych wskazało zastosowania pomagające osobom niepełnosprawnym, natomiast w opinii 15 procent badanych technologia ta jest najbardziej użyteczna w czasie akcji poszukiwawczych i ratowniczych. Wiele osób wymieniało również dostarczanie informacji dotyczących pogody i transportu publicznego. A jednak mimo wiedzy Europejczyków o technologii nawigacji satelitarnej i jej zastosowań w codziennym życiu, większość (59 procent) badanych nie wiedziało o projekcie Galileo, który istnieje od 1999 roku. Niemniej, po przedstawieniu respondentom możliwości korzystania z systemu amerykańskiego, chińskiego czy rosyjskiego, przytłaczająca większość obywateli - około 80 procent - stwierdziła, że Unia Europejska powinna mieć własny, niezależny system. Osoby badane pozostały przy swoim poparciu dla europejskiego systemu nawet kiedy informowano je, że realizacja projektu będzie wymagać zapewnienia dodatkowych 2,4 miliarda euro ze środków publicznych. W sumie 63 procent Europejczyków uważa, że UE powinna jak najszybciej zapewnić wymagane środki, podczas gdy jedynie 23 procent było przeciwnych zwiększeniu inwestycji. Jednakże nie ma zgodności co do tego, czy rezygnacja z systemu Galileo miałaby niekorzystny wpływ na wizerunek Unii Europejskiej - 44 procent Europejczyków byłoby zaniepokojonych takim rozwojem sytuacji, natomiast dla 41 procent ani rezygnacja z projektu, ani znaczne opóźnienia w jego realizacji nie stanowiłyby problemu. - Europejczycy zdają sobie sprawę, że Galileo mógłby w dużym stopniu zmienić w przyszłości ich życie i oczekują podjęcia większych starań na poziomie europejskim w celu rozwinięcia tej technologii - powiedział Jacques Barrot, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za transport. - Dlatego też będziemy kontynuować współpracę z państwami członkowskimi i z branżą, aby zrealizować ten ważny europejski projekt innowacyjny i aby w jak najlepszy sposób wykorzystać te inwestycje. Oczekuje się, że unijni ministrowie transportu poruszą kwestię przyszłości projektu Galileo w trakcie spotkania, które odbędzie się 7 czerwca.

Powiązane artykuły