Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Zaproszenie do składania ofert: mapowanie przeszłości na rzecz przyszłego rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Badań Naukowych ogłosiła zaproszenie do składania ofert na mapowanie przeszłości na rzecz przyszłego rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest podjęcie prac ukierunkowanych na...

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Badań Naukowych ogłosiła zaproszenie do składania ofert na mapowanie przeszłości na rzecz przyszłego rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest podjęcie prac ukierunkowanych na opisanie ewolucji niektórych aspektów Europejskiej Przestrzeni Badawczej w przeszłości, w celu opracowania przyszłych scenariuszy dla systemu badań naukowych UE. Zamówienie składa się z trzech części: 1) opracowanie taksonomii systemów badań naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej; 2) analiza publicznych instytutów badawczych w Europie w wybranych dziedzinach nauki i technologii; 3) określenie kosztów i korzyści związanych ze stosowaniem publicznych programów badawczych na poziomie krajowym i UE.Dalszych informacji udziela: Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych Dyrekcja C Do kontaktów: I. Saragossi Rue de la Loi 200 B-1049 Bruksela Tel. +32-2-295 5517 Faks +32-2-296 4207 Specyfikacje i dokumenty dodatkowe można uzyskać pod adresem: Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych Do kontaktów: Belmiro Martins Rue de la Loi 200 B-1049 Bruksela Tel. +32-2 296 00 06 Faks +32-2 296 28 40 E-mail: belmiro.martins@ec.europa.eu Szczegółowe informacje na temat zaproszenia są dostępne na stronie internetowej: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2007129999:TEXT:PL:HTML