Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Zielone światło dla jasnego światła: rozpoczyna się duży projekt europejskiego lasera

Przyszłość nauki w Europie ma się znacznie rozjaśnić wraz z uruchomieniem w Hamburgu europejskiego projektu rentgenowskiego lasera na swobodnych elektronach (XFEL). Kiedy w 2013 r. urządzenie zostanie uruchomione, będzie najjaśniejszym źródłem promieni rentgenowskich na świe...

Przyszłość nauki w Europie ma się znacznie rozjaśnić wraz z uruchomieniem w Hamburgu europejskiego projektu rentgenowskiego lasera na swobodnych elektronach (XFEL). Kiedy w 2013 r. urządzenie zostanie uruchomione, będzie najjaśniejszym źródłem promieni rentgenowskich na świecie. Niezwykle jasne laserowe błyski promieni Roentgena generowane przez XFEL umożliwią naukowcom sfilmowanie reakcji chemicznych, obserwację ruchu biocząsteczek, rozpracowanie struktury molekuł oraz zrobienie trójwymiarowych zdjęć nanoświata. - To kamień milowy dla naukowców w Europie - powiedziała niemiecka minister oświaty i badań naukowych Annette Schavan podczas ceremonii otwarcia 5 czerwca. - Uruchamiając europejski projekt XFEL pobudzamy rozwój, którego pełnego potencjału naukowego nie można nawet jeszcze przewidzieć. Wytyczamy szlak dla przyszłych pokoleń naukowców i badaczy. XFEL będzie składał się z systemu tuneli o długości 3,4 km, biegnących pod ziemią pomiędzy niemieckim synchrotronem elektronowym (DESY) w Hamburgu i miejscowością Schenefeld w sąsiednim kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn. W obiekcie w Schenefeld znajdzie się podziemna hala eksperymentalna z dziesięcioma równolegle działającymi stanowiskami doświadczalnymi. - Dzięki temu bardzo skomplikowanemu instrumentowi zyskujemy wgląd w najgłębsze sfery funkcjonowania cząsteczek, atomów, procesów chemicznych, co inaczej nie byłoby możliwe, co oznacza, że jest on nam potrzebny - skomentował profesor Albrecht Wagner, prezes dyrekcji DESY. - Nowy rentgenowski laser XFEL będzie unikatowym obiektem na skalę europejską oraz zapewni nauce niesamowite perspektywy - dodał profesor Massimo Altarelli, kierownik zespołu projektowego europejskiego rentgenowskiego lasera na swobodnych elektronach XFEL. - Przyszli użytkownicy XFEL spodziewają się rezultatów o fundamentalnym znaczeniu w takich dziedzinach jak materiałoznawstwo, fizyka plazmowa, biologia strukturalna, badania geologiczne czy chemia. Trzy czwarte z 850 milionów dofinansowania potrzebnego w pierwszym etapie konstrukcji pochodzi od niemieckiego rządu oraz niemieckich krajów związkowych Hamburga i Szlezwiku-Holsztyna. Kwota ta zostanie uzupełniona wkładem pochodzącym od innych państw zaangażowanych w projekt, a konkretnie od Danii, Francji, Grecji, Węgier, Włoch, Polski, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Chin, Rosji i Szwajcarii. - Uważamy, że XFEL jest ważnym elementem dla dalszego kształtowania Europejskiej Przestrzeni Badawczej, oferującym naukowcom z Europy i całego świata niezwykłe możliwości prowadzenia badań w tej materii- oświadczyły kraje partnerskie w komunikacie podpisanym podczas ceremonii otwarcia. - Jesteśmy przekonani, że należy rozpocząć budowę XFEL tak szybko, jak to tylko możliwe ze względu na konkurencję na arenie międzynarodowej. Przemawiając podczas ceremonii otwarcia nowa francuska minister szkolnictwa wyższego i badań naukowych Valérie Pécresse zgodziła się z tym ostatnim stwierdzeniem. - Badania naukowe i wiedza są dwoma filarami naszej gospodarki i przyszłości - powiedziała minister. Europejski komisarz ds. nauki i badań naukowych Janez Potočnik również entuzjastycznie odniósł się do projektu XFEL. - To ważny projekt - powiedział CORDIS Wiadomościom. - Jestem naprawdę zadowolony, że Niemcy podjęły się roli lidera, a w projekcie uczestniczy 13 krajów. Oczywiście Komisja Europejska bardzo chętnie wesprze te starania mające na celu stworzenie w Europie nowej infrastruktury. XFEL jest pierwszym projektem wybranym przez Europejskie Forum Strategiczne ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI) do realizacji, a jego rozpoczęcie zostało zaplanowane równocześnie z europejską konferencją na temat infrastruktur badawczych, również odbywającą się w Hamburgu. Prace nad nowym obiektem powinny rozpocząć się w 2008 r., a do roku 2013 powinien on osiągnąć pełną zdolność operacyjną. Ukończony obiekt ma przyciągnąć naukowców i studentów różnych dyscyplin do północnych Niemiec. Ten region już teraz posiada imponującą infrastrukturę badawczą, w tym placówkę Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej w Hamburgu, niemieckie Centrum Obliczeniowe ds. Klimatu oraz Instytut Medycyny Tropikalnej im. Bernharda Nochta.//CPA Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.xfel.net

Kraje

Chiny, Niemcy, Dania, Grecja, Hiszpania, Francja, Węgry, Włochy, Polska, Rosja, Szwecja

Powiązane artykuły

Kształtowanie polityki i wytyczne

20 Października 2006