Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Zaproszenie do składania wniosków: e-Uczestnictwo

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków dotyczących działania przygotowawczego e-Uczestnictwo. Celem działania przygotowawczego e-Uczestnictwo jest wykorzystanie zalet technologii informacyjnych i komunikacyjnych w celu poprawy procesu legislacyjneg...

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków dotyczących działania przygotowawczego e-Uczestnictwo. Celem działania przygotowawczego e-Uczestnictwo jest wykorzystanie zalet technologii informacyjnych i komunikacyjnych w celu poprawy procesu legislacyjnego i decyzyjnego oraz w celu zwiększenia udziału społeczeństwa w tych procesach na wszystkich poziomach podejmowania decyzji. Całkowity budżet przeznaczony do wykorzystania w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi 4,7 miliona euro.Szczegółowe informacje dotyczące przygotowywania i składania wniosków można pobrać z następującej strony internetowej: kliknij tutaj Szczegółowe informacje na temat zaproszenia do składania wniosków dostępne są na stronie internetowej: kliknij tutaj