Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Zaproszenie w ramach 7. PR: żywność, rolnictwo i rybołówstwo oraz biotechnologia

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków dotyczących tematu "żywność, rolnictwo i rybołówstwo oraz biotechnologia" siódmego programu ramowego. Zaproszenie obejmuje wyłącznie duże projekty współpracy oraz sieci doskonałości, które będą oceniane w dwuetapo...

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków dotyczących tematu "żywność, rolnictwo i rybołówstwo oraz biotechnologia" siódmego programu ramowego. Zaproszenie obejmuje wyłącznie duże projekty współpracy oraz sieci doskonałości, które będą oceniane w dwuetapowej procedurze składania wniosków. Działania, które mają otrzymać dofinansowanie w ramach zaproszenia to: - działanie 2.1: zrównoważona produkcja i gospodarka zasobami biologicznymi środowiska lądowego, leśnego i wodnego; - działanie 2.2: "od stołu do gospodarstwa": żywność (w tym pochodzenia morskiego), zdrowie i dobre samopoczucie; - działanie 2.3: nauki o życiu, biotechnologia i biochemia na rzecz zrównoważonych produktów i procesów nieżywnościowych.Szczegółowe informacje na temat zaproszenia dostępne są na stronie internetowej: tutaj Więcej informacji o temacie "żywność, rolnictwo i rybołówstwo oraz biotechnologia": http://cordis.europa.eu/fp7/kbbe/home_en.html