Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Nowoczesny samochód ma sygnalizować mechanikom swoje potrzeby

W dniu 18 czerwca podczas europejskiego pokazu technologicznego w Strasburgu (Francja) zaprezentowano inteligentny system, który potrafi wskazać mechanikom części samochodu wymagające naprawy. Specjalnie dostosowany prototyp fiata może w ciągu kilku sekund poinformować praco...

W dniu 18 czerwca podczas europejskiego pokazu technologicznego w Strasburgu (Francja) zaprezentowano inteligentny system, który potrafi wskazać mechanikom części samochodu wymagające naprawy. Specjalnie dostosowany prototyp fiata może w ciągu kilku sekund poinformować pracowników warsztatu o stanie swoich komponentów, dzięki wykorzystaniu inteligentnych znaczników elektronicznych umieszczonych wewnątrz silnika. System został zaprojektowany przez inżynierów z Instytutu Techniki Wytwarzania Uniwersytetu Cambridge w ramach finansowanego przez UE projektu PROMISE (Product Lifecycle Management and Information Tracking Using Smart Embedded Systems - zarządzanie cyklem życia produktu i śledzenie informacji przy pomocy inteligentnych systemów wbudowanych). Znaczniki identyfikacji radiowej (RFID), z których każdy posiada własny niepowtarzalny numer identyfikacyjny, połączone są z częściami silnika samochodu. Pojazd następnie przejeżdża z małą prędkością przez płytę serwisową o powierzchni jednego metra kwadratowego, która jest wyposażona w czytnik ultra wysokiej częstotliwości oraz cztery anteny. W miarę jak samochód przesuwa się ponad płytą czytniki transmitują numer identyfikacyjny ze znaczników elektronicznych do komputera, który potrafi odszukać tę informację w komputerowej bazie danych w celu zidentyfikowania części wymagających sprawdzenia pod kątem stopnia zużycia. - Ostatecznie kierowcy mogliby wjeżdżać do warsztatu przez taki sam rodzaj czujnika, natychmiast informującego zarówno samego kierowcę, jak i pracowników warsztatu, które części wymagają wymiany, a które mogą jeszcze służyć przez kilka tysięcy mil - powiedział profesor Duncan McFarlane z Instytutu Techniki Wytwarzania Uniwersytetu Cambridge. - Lecz są także inne potencjalne możliwości zastosowania. Na przykład wówczas, gdy samochód trafia na złomowisko, znaczniki RFID można byłoby wykorzystywać do ustalania, które części jeszcze nadają się do użytku przez dłuższy czas. System odpowie producentowi samochodu na pytanie, czy poszczególne części można ponownie wykorzystać, poddać recyklingowi, czy należy je usunąć na składowisko odpadów. System wskaże również części wymagające udoskonalenia pod kątem wydłużenia ich cyklu życia - mówił dalej. Zdaniem profesora McFarlane'a system identyfikacji można byłoby z czasem użyć do oznaczania wielu innych rodzajów produktów i komponentów, a nawet bagażu lotniczego i kart pokładowych. System zastosowany w samochodzie oficjalnie zaprezentowano podczas wystawy STOA (komisji ds. oceny opcji naukowych i technicznych PE); wystawa ta - z okazji 20-lecia europejskich badań w dziedzinie nauki i techniki - jest obecnie otwarta w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.

Kraje

Zjednoczone Królestwo