Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Przetarg: opracowanie kryteriów porównawczych dla emisji CO2

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Środowiska opublikowała zaproszenie do składania ofert na opracowanie kryteriów porównawczych dla emisji CO2 (dwutlenku węgla). Cele tego zamówienia na usługi obejmują: - zgromadzenie, podsumowanie i ocenę dostępnych danych z ana...

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Środowiska opublikowała zaproszenie do składania ofert na opracowanie kryteriów porównawczych dla emisji CO2 (dwutlenku węgla). Cele tego zamówienia na usługi obejmują: - zgromadzenie, podsumowanie i ocenę dostępnych danych z analiz porównawczych, na potrzeby przydziału pozwoleń na emisje CO2, na mocy dyrektywy 2003/87/WE ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie; - ocenę, dla których sektorów/działań realizowanych na podstawie wspomnianej dyrektywy należałoby opracować i stosować kryteria porównawcze, z uwzględnieniem zapotrzebowania na dane, ograniczeń technicznych, wpływu na opracowywanie "czyściejszych" technologii, kosztów, ujemnych skutków konkurencyjności itd.; - opracowanie metodologii definiowania zasad analiz porównawczych i stosowania ich wobec wybranych sektorów/działań; - określenie i wykorzystanie ewentualnych wartości analiz porównawczych w niewielkiej liczbie sektorów/działań; - określenie dalszych działań, potrzebnych do ewentualnego opracowania i stosowania kryteriów porównawczych.Więcej informacji udziela: Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Zespół ds. Zamówień, F.2 - Finanse BU-5 00/169 B-1049 Bruksela Tel.: +32 2 296 00 08 Faks: +32 2 299 44 49 E-mail: ENV-tenders@ec.europa.eu Szczegółowe informacje na temat zaproszenia są dostępne na stronie internetowej: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140887-2007:TEXT:PL:HTML