Skip to main content

Article Category

Wywiad

Article available in the folowing languages:

IAVI przewodzi w poszukiwaniach szczepionki przeciwko AIDS

W okresie poprzedzającym Światowy Dzień Walki z AIDS obchodzony 1 grudnia, Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała dane wskazujące, że w 2007 r. kolejne 2,5 mln ludzi zostało zakażonych wirusem upośledzenia odporności (HIV). Oznacza to, że przeciętnie każdego dnia doszło w t...

W okresie poprzedzającym Światowy Dzień Walki z AIDS obchodzony 1 grudnia, Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała dane wskazujące, że w 2007 r. kolejne 2,5 mln ludzi zostało zakażonych wirusem upośledzenia odporności (HIV). Oznacza to, że przeciętnie każdego dnia doszło w tym roku do zakażenia ponad 6800 osób. Natomiast całkowita liczba nosicieli HIV zwiększyła się do 33,2 mln. Te dane statystyczne wskazują, jak istotne jest, aby jak najszybciej wynaleźć szczepionkę przeciwko tej wyniszczającej chorobie. Wiodące w tej dziedzinie prace na skalę światową prowadzone są przez IAVI - międzynarodową inicjatywę na rzecz szczepionki przeciwko AIDS (International AIDS Vaccine Initiative). Kiedy w 1996 r. zakładano organizację IAVI, bardzo niewiele było badań nad szczepionką przeciwko AIDS, a większość prac była ukierunkowana na kraje rozwinięte. Przez lata IAVI dążyła zarówno do znacznego zwiększenia prowadzonych na całym świecie badań nad taką szczepionką, jak również do przesunięcia nacisku w stronę krajów rozwijających się, w których żyje większość ludzi seropozytywnych. To, że obecnie około 30 potencjalnych szczepionek jest poddawanych próbom klinicznym w różnych miejscach na świecie, jest w niemałym stopniu rezultatem prac IAVI. - Udało nam się z powrotem umieścić szczepionki przeciwko AIDS w planach międzynarodowych, a także z powrotem włączyć szczepionki do programu walki z AIDS - powiedział Frans van den Boom, wiceprzewodniczący IAVI w sekcji programów europejskich. Organizacja funkcjonuje jako partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze rozwoju produktu (PDP), które jednoczy przemysł, rządy i środowiska akademickie celem przyspieszenia procesu przekazywania obiecujących potencjalnych szczepionek z laboratoriów do prób klinicznych. Ważnym aspektem prac IAVI jest budowanie potencjału dla badań prowadzonych w krajach rozwijających się. Działania te obejmują otwieranie laboratoriów i klinik, a także szkolenia lokalnych naukowców i pracowników opieki zdrowotnej. Ponadto IAVI współpracuje z lokalnymi instytucjami w celu docierania do społeczności poprzez nauczanie i działania służące upowszechnianiu wiedzy o próbach klinicznych potencjalnych szczepionek. Frans van den Boom rozmawiał z serwisem CORDIS Wiadomości zaraz po powrocie z Rwandy, gdzie IAVI ściśle współpracuje z pracownikami projektu o nazwie "Projet San Francisco". W ciągu ostatnich czterech lat w ramach tylko tego projektu około 30 000 par uzyskało porady na temat zapobiegania zakażeniu HIV. Bez tej pomocy HIV występuje u 25 procent tej społeczności, natomiast wśród par, którym udzielono porad, występowanie wirusa spadło do 3 procent. Część tej ostatniej grupy weźmie teraz udział w próbach potencjalnej szczepionki przeciwko HIV. IAVI podkreśla, że wszyscy uczestnicy prób klinicznych uzyskują wyczerpujące informacje zarówno na temat samych badań, jak i działań, jakie mogą podjąć w celu zmniejszenia ryzyka zarażenia się HIV. Otrzymują oni również dostęp do innych środków zapobiegawczych, takich jak prezerwatywy, a poza tym mogą w dowolnym momencie wycofać się z badania. Opracowanie szczepionki przeciwko nowej chorobie nigdy nie było łatwe. Na przykład od odkrycia wirusa polio do opracowania szczepionki upłynęło 47 lat, a przecież HIV odkryto dopiero 24 lata temu. Jednakże opracowanie szczepionki przeciwko AIDS okazuje się zadaniem szczególnie trudnym. - Mamy tu do czynienia z najbardziej skomplikowanym wirusem, jaki znamy - wyjaśnił dr Van den Boom. HIV mutuje niezwykle szybko, a do tego istnieje wiele jego podtypów. W tej chwili naukowcy nie wiedzą, czy szczepionka, która jest skuteczna w przypadku jednego podtypu, będzie również skutecznie chronić przed zakażeniem innym podtypem. Różne podtypy występują bowiem w różnych częściach świata. Kolejny problem, przed którym stoją badacze zajmujący się szczepionkami, to brak dobrego modelu zwierzęcego dla HIV, a to utrudnia przewidywanie, jak będzie działać u ludzi szczepionka, która wydaje się skuteczna u zwierząt. I wreszcie, chociaż w wielu szczepionkach wykorzystuje się osłabionego żywego wirusa, to jednak w przypadku HIV metodę tę uznaje się za zbyt niebezpieczną, ponieważ szczepionka taka mogłaby wywołać zakażenie, któremu ma w założeniu przeciwdziałać. Dlatego badacze zmuszeni są do stosowania innych sposobów, polegających na wykorzystywaniu tylko części struktury HIV, np. kopii poszczególnych genów HIV albo białek pobranych z zewnętrznego płaszcza wirusa. Problemy związane z opracowaniem skutecznej szczepionki uwydatniły się ostatnio, kiedy to ważna potencjalna szczepionka stworzona przez firmę Merck okazała się nieskuteczna podczas prób klinicznych. - Wynik rozczarował ludzi pracujących w tej dziedzinie, sądzono bowiem, że będzie ona częściowo skuteczna - dr Van den Boom powiedział w rozmowie z serwisem CORDIS Wiadomości. Jednakże IAVI zdecydowanie zaznacza, że chociaż szczepionka firmy Merck nie sprawdziła się, to jednak sama próba kliniczna powiodła się. - Wkład wniesiony przez ochotników nie poszedł na marne - powiedział Seth Berkley, prezes i dyrektor generalny IAVI. - Dzięki ich zaangażowaniu naukowcy będą mieli teraz nowe dane, które wytyczą kierunek przyszłych prac dążących do opracowania szczepionki, ułatwią ustalanie priorytetów dla szczepionek będących w przygotowaniu oraz będą określać decyzje dotyczące najlepszego sposobu postępowania w przypadku trwających i przyszłych prób. IAVI nie przestaje wierzyć, że szczepionka przeciwko HIV zostanie wynaleziona. - Będziemy w dalszym ciągu inwestować w badania i przekazywać potencjalne szczepionki do prób klinicznych - powiedział dr Van den Boom. W najbliższych latach główny akcent zostanie położony na rozwiązanie podstawowych naukowych problemów hamujących postęp w procesie opracowywania szczepionki przeciwko AIDS. W związku z tym, organizacja rozszerzyła w ostatnim okresie swoją infrastrukturę dla nauk stosowanych, tworząc laboratorium badań nad szczepionką przeciwko AIDS, a także ustanowiła fundusz innowacyjny, którego celem jest stymulowanie innowacji poprzez przyciąganie do tej dziedziny nowych uczestników i świeżych koncepcji. IAVI już otrzymuje dotacje od UE, które ułatwią jej przygotowywanie społeczności lokalnych do udziału w próbach klinicznych. Jednak zdaniem doktora Van den Booma UE mogłaby robić więcej. - Ważne jest, aby Unia Europejska zwiększyła finansowanie badań nad szczepionkami przeciwko AIDS - powiedział, zwracając uwagę, że obecnie większość pieniędzy na te badania pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. - Poza tym nie mamy dobrego mechanizmu dla badań translacyjnych - w jaki sposób mamy w możliwie jak najkrótszym czasie przekazywać obiecujące potencjalne szczepionki do klinik? Istnieje pilna potrzeba stworzenia takiego mechanizmu.

Powiązane artykuły