Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

EFSA uznaje, że klonowane zwierzęta mogą być spożywane przez ludzi

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) doszedł do wniosku, że mleko i mięso pochodzące ze zdrowego sklonowanego bydła i trzody chlewnej nadają się do konsumpcji przez ludzi. O naukową opinię poprosiła Komisja Europejska w 2007 r. Zostanie ona uzupełniona o opini...

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) doszedł do wniosku, że mleko i mięso pochodzące ze zdrowego sklonowanego bydła i trzody chlewnej nadają się do konsumpcji przez ludzi. O naukową opinię poprosiła Komisja Europejska w 2007 r. Zostanie ona uzupełniona o opinię europejskiej grupy ds. etyki w nauce i nowych technologiach. Opinia EFSA będzie teraz poddana publicznym konsultacjom. U sklonowanych zwierząt obserwuje się znacznie większą śmiertelność i dużo częstsze występowanie chorób, niż w przypadku osobników reprodukowanych w konwencjonalny sposób. Ale dopóki uniemożliwia się dostanie się chorych klonów do łańcucha pokarmowego, jak to miałoby miejsce w przypadku normalnych zwierząt, zdrowe klony można spożywać, konkluduje EFSA. "Jest bardzo mało prawdopodobne, że istnieje jakakolwiek różnica pod względem bezpieczeństwa żywności między produktami spożywczymi pochodzącymi z klonów i ich potomstwa a produktami pochodzącymi ze zwierząt hodowanych konwencjonalnie", stwierdza się w opinii. W celu oceny bezpieczeństwa mleka i mięsa ze sklonowanych zwierząt, EFSA analizowała następujące czynniki: dane dotyczące składu i wartości odżywczych, prawdopodobieństwo pojawienia się nowych składników, stan zdrowia zwierzęcia, dostępne dane na temat toksyczności oraz własności uczulające i aspekty mikrobiologiczne. Urząd zauważa jednak, że technologia wiążąca się z transferem jądra z komórki somatycznej (SCNT) jest stosunkowo nowa i że dane dostępne do oceny ryzyka są ograniczone. Większość ich badań musiała więc być przeprowadzona na małą skalę. Jednak względna nowość techniki SCNT ma też zalety. Chociaż Urząd skonstatował, że u znacznej części klonów obserwuje się zjawiska niekorzystne dla ich zdrowia i dobrostanu, to w opinii zwraca się uwagę, iż liczba niezdrowych klonów będzie prawdopodobnie spadać w miarę doskonalenia tej technologii. W technice SCNT jądro ze zróżnicowanej komórki somatycznej (komórki nie z linii zarodkowej) jest przenoszone przez połączenie komórek albo bezpośrednie wprowadzenie do oocytu (niedojrzałej komórki jajowej uczestniczącej w reprodukcji), z którego usunięto jądro. Zrekonstruowany zarodek pobudza się sztucznie, aby rozpoczął się jego rozwój i wprowadza do organizmu samicy - zastępczej matki. Tam rozwija się do czasu narodzin. Klonowanie jest atrakcyjne dla naukowców, ponieważ umożliwia im wprowadzenie sprawdzonych pożądanych cech, takich jak odporność na choroby, oraz pozwala na rozmnażanie zwierząt bez względu na ich płodność. Komentarze do projektu opinii można zgłaszać do 25 lutego.

Powiązane artykuły