Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Witajcie cegły z odzyskanego plastiku, żegnaj cemencie!

Recykling ma bardzo długą historię, natomiast dopiero w latach 70. ubiegłego wieku pojawiły się pierwsze centra odzysku odpadów, a pod koniec lat 80. rozpoczęto odbiór odpadów "spod drzwi". Choć obecny system recyklingu ma zasadnicze znaczenie dla gospodarowania coraz większym...

Recykling ma bardzo długą historię, natomiast dopiero w latach 70. ubiegłego wieku pojawiły się pierwsze centra odzysku odpadów, a pod koniec lat 80. rozpoczęto odbiór odpadów "spod drzwi". Choć obecny system recyklingu ma zasadnicze znaczenie dla gospodarowania coraz większymi ilościami produkowanych przez nas odpadów, naukowcy poszukują rozwiązań alternatywnych. Grupa skupiająca naukowców i przedsiębiorców z Hiszpanii, Litwy i Łotwy twierdzi, że ma gotowe do wprowadzania na europejski rynek ekologiczne rozwiązanie w zakresie gospodarki odpadami z tworzyw sztucznych. W ramach finansowanego poprzez program EUREKA projektu SANDPLAST opracowano technologię produkcji betonowych materiałów budowlanych z wykorzystaniem odpadów polimerowych i obojętnych wypełniaczy. Codziennie wyrzucamy w postaci plastikowych butelek, kartonów i kubków po jogurcie olbrzymie ilości polimerów. Eksperci oceniają, że 25% odpadów polimerowych nie nadaje się do powtórnego przetworzenia z trzech podstawowych przyczyn, a mianowicie: stanowią mieszaninę różnych typów polimerów, jest to nieopłacalne, proces taki jest zbyt nieekologiczny. Rozwiązanie wymyślili tymczasem naukowcy z Łotewskiego Centrum Technologii oraz Instytutu Mechaniki Polimerów przy Uniwersytecie Łotewskim. Wspólnie z hiszpańską firmą z branży cementowej Hormigones Uniland naukowcom udało się przekształcić odpadowy polimer termoplastyczny w substancję wiążącą, którą można mieszać z innymi materiałami, np. piaskiem, w celu uzyskania bezcementowego betonu polimerowego. "Cegły polimerowe wyglądają jak zwykłe cegły zrobione z cementu" - mówi dr Juris Balodis, kierownik projektu w Łotewskim Centrum Technologii. Dr Balodis zaznacza, że beton polimerowy wchłania mniej wody, przez co "bardzo dobrze znosi wahania temperatury i mróz". Wprowadzenie nowego materiału ma być korzystne zarówno dla europejskiego rynku, jak i konsumentów. Polimerowy beton może znakomicie sprawdzić się w wielu różnych wyrobach, m.in. elementach wyposażenia ulic, krawężnikach. Dr Balodis z podlegającym mu zespołem badają właśnie możliwości przyspieszenia produkcji nowego typu cegieł. Obecne tempo produkcji wynosi trzy cegły na minutę, natomiast zespół chce zwiększyć je do 30-60 sztuk na minutę. Valdis Leitlands, naukowiec, który pomagał w opracowaniu nowej technologii, przekonany o jej komercyjnym potencjale założył firmę spin-off, Partneris L.V. która będzie zajmować się tworzeniem nowych produktów budowlanych z odpadów polimerowych. Firma nawiązała ze spółką Hormigones Uniland (zdolność produkcyjna na poziomie 2 mln m3 betonu towarowego rocznie) współpracę obejmującą pomoc w testowaniu wyrobów opracowanych z wykorzystaniem nowej techniki oraz identyfikację rynków. W projekcie udział biorą także partnerzy z Litwy. "Ponieważ Łotwa jest małym krajem, ważna dla nas jest możliwość eksploracji rynków zagranicznych. Nasz hiszpański partner dobrze zna te rynki" - wyjaśnia dr Balodis. Naukowcy uważają, że innowacyjne cegły będą tańsze od cegieł tradycyjnych. Zyska także środowisko, ponieważ dzięki nim opłacalne może stać się przetwarzanie odpadów polimerowych. Według partnerów projektu do kluczowych klientów należeć będą podmioty zajmujące się gospodarką odpadów oraz przedsiębiorstwa wytwarzające duże ilości odpadów polimerowych. Do tej pory partnerzy projektu wykorzystali nową technologię na Łotwie - w produkcji płyt chodnikowych oraz na Litwie, gdzie otrzymano formę lekkiego betonu.

Kraje

Hiszpania, Łotwa

Powiązane artykuły