CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Projekt ACTIVE promuje wiedzę w całej Europie

Europa wytyczyła sobie cel osiągnięcia do 2010 r. statusu wiodącej na świecie gospodarki opartej na wiedzy. Oznacza to, że przedsiębiorstwa będą musiały zwiększyć produktywność swoich pracowników umysłowych, aby podnieść konkurencyjność. Problem polega na tym, że istniejące sy...

Europa wytyczyła sobie cel osiągnięcia do 2010 r. statusu wiodącej na świecie gospodarki opartej na wiedzy. Oznacza to, że przedsiębiorstwa będą musiały zwiększyć produktywność swoich pracowników umysłowych, aby podnieść konkurencyjność. Problem polega na tym, że istniejące systemy informacyjne są niewystarczającym wsparciem dla firm, dlatego wymiana informacji bywa czasochłonna, a nawet niemożliwa. Uczestnicy finansowanego przez UE projektu ACTIVE twierdzą, że rozwiązaniem jest zwiększenie produktywności w aktywny, ale prosty sposób. Obecnie duża część wiedzy w firmach przechowywana jest w e-mailach, osobistych plikach i w umysłach pracowników. Celem projektu ACTIVE jest czerpanie z tego ukrytego źródła owych nie udostępnionych informacji i przetworzenie ich w wiedzę, którą można przekazywać, która jest interoperacyjna i którą da się przełożyć na działania. Jak twierdzą partnerzy projektu, efektem byłaby stała i spójna współpraca, umożliwiająca rozwiązywanie problemów.. Podstawą projektu jest opracowanie �przestrzeni roboczej wiedzy� [knowledge workspace], innowacyjnego systemu, który zdaniem ACTIVE stanie się dla przedsiębiorstw bodźcem potrzebnym do uzyskania efektywności techniki wiedzy dla większej części ich kluczowej wiedzy. Partnerzy projektu mają nadzieję, że przestrzeń robocza wiedzy ACTIVE będzie lepsza niż oprogramowanie obecnie dostępne na rynku. "Przestrzeń robocza wiedzy ACTIVE znacząco poprawi wydajność i skuteczność pracowników wiedzy" - wyjaśnia Paul Warren, dyrektor projektu ACTIVE. "Będzie czynnikiem zwiększającym wpływ nieformalnej wymiany wiedzy, która zwykle odbywa się podczas rozmów przy automatach z napojami dla pracowników". Aby stworzyć taką przestrzeń roboczą, partnerzy projektu zintegrują pojęcia i narzędzia z czterech dziedzin: oprogramowanie społeczne i aplikacje Web 2.0; technologie semantyczne; eksploracja kontekstu, modelowanie i zarządzanie zadaniami wymagającymi szczególnej uwagi; eksploracja, modelowanie i wsparcie procesu wiedzy. Partnerzy projektu będą oceniać główne czynniki ekonomiczne i organizacyjne, a także mechanizmy programów motywacyjnych, aby zapewnić rozwój przestrzeni roboczej. Poza tym zostanie opracowany i oceniony system analizy profilu użytkowników [user-centric system]. Ponadto uczestnicy projektu ACTIVE będą czerpać z istniejących procesów wiedzy, które zwykle są tworzone przez ludzi potrzebujących szybkich rozwiązań. Problem stanowi jednak fakt, że o stworzonych procesach szybko się zapomina i później ponownie się je opracowuje. Rejestrując te procesy, projekt ACTIVE da ludziom szansę wielokrotnego ich wykorzystywania, dzięki czemu będą mogli odgrywać ważną rolę w transferze ukrytych informacji w firmach. Pracownicy wiedzy, jak twierdzi konsorcjum ACTIVE, chcą, aby informacje były filtrowane, co ułatwiłoby im dostęp do kluczowych danych i pozwoliło jednocześnie odrzucać dane mniej istotne. Pracownicy ci uważają, że zakłócenia procesu są dopuszczalne tylko w przypadku pojawienia się pilnych kwestii. Zdaniem partnerów projektu ACTIVE zarządzanie kontekstem będzie kluczem do rozwiązania problemu, dlatego zamierzają dostosować doświadczenia użytkowników do aktualnego kontekstu swojej pracy. W pierwszym etapie działań zastosowane zostanie rozwiązanie przestrzeni roboczej w trzech sektorach przemysłu: konsulting, telekomunikacja i inżynieria. Wartość dodana "technologii ACTIVE" będzie oceniana w badaniach ekonomicznych, organizacyjnych i w badaniach użytkowników. Przeprowadzone zostaną też szeroko zakrojone próby terenowe. "Jesteśmy przekonani, że technologia opracowana przez ACTIVE przyjmie się w przedsiębiorstwach opartych na wiedzy w Europie i poza nią" - mówi Paul Warren. Projekt finansowany w ramach tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (ICT) siódmego programu ramowego (7PR), będzie realizowany do 2011 r.