Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Stres wodorostów wpływa na nadmorski klimat

W ramach międzynarodowego badania stwierdzono istnienie związku między obecnością dużych brunatnych wodorostów morskich a klimatem w rejonie ich obfitego występowania. Według naukowców brunatnice z rzędu listownicowców (Laminariales) w warunkach stresu uwalniają do atmosfery j...

W ramach międzynarodowego badania stwierdzono istnienie związku między obecnością dużych brunatnych wodorostów morskich a klimatem w rejonie ich obfitego występowania. Według naukowców brunatnice z rzędu listownicowców (Laminariales) w warunkach stresu uwalniają do atmosfery jod nieorganiczny, który może odgrywać rolę w tworzeniu się chmur. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS). "W warunkach stresu, wywołanego na przykład oddziaływaniem silnego światła, odwodnieniem lub ozonem atmosferycznym podczas odpływu, listownicowce zaczynają szybko uwalniać znaczne ilości zmagazynowanego w tkankach jodku" - mówi główny autor badania, dr Frithjof Küpper ze Scottish Association for Marine Science. Zadaniem jonów jodkowych jest ochrona glonów przed uszkodzeniem, ponieważ pozbawiają one ozon i inne czynniki utleniające właściwości trujących. Produktem tego procesu jest jednak także jod cząsteczkowy. To wyjaśnia, dlaczego naukowcy stwierdzili obecność dużej ilości tlenku jodu i lotnych węglowodorów halogenowych - związków chemicznych składających się z atomów węgla i jednego lub więcej atomów fluorowców (halogenów), tj. fluoru, chloru, bromu lub jodu - w powietrzu atmosferycznym nad zaroślami listownicowców. Listownicowce są więc istotnym czynnikiem w biochemicznym cyklu jodu na świecie oraz w usuwaniu ozonu w pobliżu powierzchni Ziemi. Tlenek jodu i węglowodory halogenowe pełnią także rolę jąder kondensacji, wokół których mogą powstawać chmury. "Rezultatem zwiększonej liczby chmurowych jąder kondensacji może być większa »grubość« chmur" - podkreśla współautor pracy, dr Gordon McFiggans ze School of Earth, Atmospheric and Environmental Sciences przy Uniwersytecie w Manchester. "Są one jaśniejsze, odbijają większą ilość światła ku górze, mniej światła przepuszczają do ziemi, dłużej też utrzymują się. Liczba kropelek chmurowych w takiej chmurze jest większa, a w porównaniu z chmurami, w których jest mniej, za to większych kropelek, rzadsze są opady deszczu". W rezultacie, zdaniem naukowców, pokrywa chmur nad obszarem obfitego występowania listownicowców - w Wielkiej Brytanii u wybrzeży Hebrydów, Robin Hood's Bay i Anglesey - utrzymuje się dłużej i jest bardziej rozległa. Według dr. McFiggansa to właśnie może odpowiadać za szczególnie melancholijny, typowy dla Wysp Brytyjskich wygląd nadmorskiego nieba. W przygotowaniu pracy brali udział naukowcy z Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec, Francji, Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych, a także Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL). Analizę przeprowadzono metodą absorpcji rentgenowskiej.

Kraje

Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły