Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

IntUBE stawia czoło problemowi emisji w Europie

Zdziwią się ci, którzy twierdzą, że oszczędzanie energii musi powodować obniżenie komfortu i wygody. Finansowany z funduszy unijnych na kwotę 4 milionów EUR projekt IntUBE (Inteligentne Wykorzystanie Danych Energetycznych Budynków) postawił sobie za cel obniżenie zużycia energ...

Zdziwią się ci, którzy twierdzą, że oszczędzanie energii musi powodować obniżenie komfortu i wygody. Finansowany z funduszy unijnych na kwotę 4 milionów EUR projekt IntUBE (Inteligentne Wykorzystanie Danych Energetycznych Budynków) postawił sobie za cel obniżenie zużycia energii w naszych domach i biurach o połowę, bez narażania na szkodę naszego komfortu życia. Produkcję energii uważa się za główny czynnik wpływający na zmiany klimatyczne, odpowiedzialny za 80% emisji gazów cieplarnianych w UE. Mimo iż UE jest zdecydowana, aby zredukować emisje, aktualne sposoby korzystania z energii przyczynić się mogą do zwiększenia zanieczyszczeń o 5% do roku 2030. Kiedy ceny ropy rosną a zasoby gazu kurczą się, najważniejsi uczestnicy rynku są zdeterminowani, aby zwiększyć wydajność energetyczną. Potrzebne jest więc wsparcie, aby znaleźć sposoby na oszczędzanie energii i w tym miejscu do akcji wkracza projekt IntUBE. Skupiając razem badaczy naukowców i przedsiębiorców z dziewięciu krajów europejskich, projekt ma na celu pomóc zjednoczonej Europie podnieść swoją wydajność energetyczną o 20% w ciągu najbliższych 12 lat. Europejskie domy i biura zużywają około 40% energii pochłanianej na kontynencie. Aby zająć się tym odcinkiem łańcucha energetycznego, uczestnicy projektu zamierzają podjąć współpracę z przedsiębiorstwami branży budowlanej, po to by wspomóc budowanie energooszczędnych domów i budynków. Jednym z uczestników projektu IntUBE jest profesor budownictwa i dyrektor Centrum Innowacji i Badań Budowlanych przy Uniwersytecie Teesside w Wielkiej Brytanii, pan Nashwan Dawood. "Częścią odpowiedzi jest wykorzystanie technologii informatycznych w celu inteligentnego analizowania i kontrolowania zużycia energii nie tylko w nowych budynkach, ale także w istniejących domach i biurach" - mówi profesor. Choć wezwanie obywateli do tego, aby zmniejszyli ogrzewanie i zużycie prądu byłoby idealne, jest jednak niewykonalne, twierdzi profesor Dawood. "Kiedy w biurze robi się nieznośnie gorąco, sięgamy po pilota klimatyzatora, a kiedy w domu temperatura jest zbyt niska, włączamy ogrzewanie" - dodaje. Rozwiązaniem, które może okazać się skuteczne, to udostępnić konsumentom informacje o "zużyciu energii oraz systemachy inteligentnego sterowania, które pozwolą ludziom korzystać z niej w sposób bardziej ekonomiczny" - sugeruje profesor Dawood. Profesor z Uniwersytetu Teesside przekonany jest także o tym, że nie uda się osiągnąć docelowego zredukowania zużycia energii o 20%, jeśli działania UE skupią się wyłącznie na nowych i odnawianych budynkach. Aby osiągnąć wyznaczony sobie cel, konsorcjum IntUBE planuje opracować budynki korzystające z naturalnych źródeł energii, które pozwolą obniżyć koszty cyklu energetycznego i zmniejszyć wpływ na środowisko. Jak podkreśla profesor Dawood: "chcemy podnieść wydajność cyklu energetycznego w budynkach bez uszczerbku na wygodzie ich użytkowników, czy możliwościach korzystania z budynku". "Osiągniemy ten cel dzięki wprowadzeniu najnowszych zdobyczy nauki w dziedzinie TIK do inteligentnych systemów zarządzania budynkami i ich otoczeniem, oraz poprzez zaprezentowanie modeli biznesowych - opartych na TIK - do świadczenia usług związanych z gromadzeniem danych o energii."