Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Komisja ustala ramy prawne dla europejskich infrastruktur badawczych

Dzięki nowym przepisom proponowanym obecnie przez Komisję Europejską będzie jeszcze łatwiej budować wspólne europejskie infrastruktury badawcze. Infrastruktury badawcze zaczynają odgrywać coraz ważniejszą rolę w podnoszeniu poziomu wiedzy i rozwoju technologicznym, ponieważ ...

Dzięki nowym przepisom proponowanym obecnie przez Komisję Europejską będzie jeszcze łatwiej budować wspólne europejskie infrastruktury badawcze. Infrastruktury badawcze zaczynają odgrywać coraz ważniejszą rolę w podnoszeniu poziomu wiedzy i rozwoju technologicznym, ponieważ umożliwiają naukowcom prowadzenie badań na bardzo wysokim poziomie. Jednakże koszt utworzenia, a potem utrzymania tego typu obiektów i zasobów, jest zazwyczaj zbyt wielki dla pojedynczego państwa. Koszt wybudowania infrastruktury badawczej to kilkaset milionów euro, podczas gdy jej utrzymanie obciąża budżet na dziesiątki milionów. Aby nieco zredukować swoje obciążenia, państwo prowadzące często szuka partnerów wśród innych krajów. Tego typu grupowanie się nie tylko zachęca do transferu wiedzy, ale także pomaga stworzyć masę krytyczną informacji i naukowców, która potrzebna jest do zorganizowania badań, które mają szansę być przełomowe. Jednakże środowisko legislacyjne w obecnym swoim kształcie nie za bardzo wspomaga partnerstwo międzynarodowe. Istniejące formy prawne, w ramach ustawodawstwa krajowego, europejskiego i międzynarodowego, nie korespondują w pełni z konkretnymi potrzebami tego typu wielonarodowych infrastruktur. W tym miejscu z pomocą przychodzą nowe ramy prawne zaproponowane przez Komisję Europejską. Nowo proponowany system zapewni osobowość prawną uznawaną we wszystkich państwach członkowskich, a także może przynieść rozwiązania, z jakich korzystają organizacje międzynarodowe, jak np. zwolnienie z podatku od towarów i usług. "Infrastruktury badawcze stają się coraz bardziej złożone i droższe, co sprawia, że są poza zasięgiem jednej grupy badawczej, regionu, kraju, a nawet kontynentu" - powiedział Janez Potocnik, Europejski Komisarz ds. Nauki i Badań. "Już sam rozmiar projektu, sięgający zazwyczaj setek milionów euro potrzebnych na budowę i następnych kilkudziesięciu na utrzymanie, wymaga wspólnego działania kilku krajów europejskich." Tego typu struktura, kiedy już powstanie, w sposób znaczący ograniczyłaby biurokrację i prawdopodobnie czas potrzebny na zbudowanie nowej infrastruktury badawczej. Pozwoliłoby to naukowcom ruszyć z miejsca, jeśli infrastruktury zaczęłyby funkcjonować jak najprędzej, co wydaje się ważne w szybko ewoluującym świecie nauki. Oczekuje się, że ramy prawne zostaną przyjęte przez ministrów ds. badań w grudniu 2008 roku. Po przeprowadzeniu stosownych procedur wdrożeniowych, ramy prawne zaczęłyby obowiązywać od połowy 2009 roku. Budowanie i wspieranie skutecznej współpracy badawczej w całej Europie jest jednym z głównych celów UE. Tego samego dnia, kiedy zaprezentowano ramy prawne dla infrastruktur badawczych, Komisja zaproponowała innowacyjne podejście do wspólnego programowania badań.

Powiązane artykuły

Kształtowanie polityki i wytyczne

10 Grudnia 2008

Kształtowanie polityki i wytyczne

25 Września 2008