Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wywiad

Article available in the following languages:

Irlandzki CSA przedstawia ambicje naukowe kraju

Nauka irlandzka coraz lepiej się rozwija - w ostatnich latach udało się podwoić potencjał naukowy, który Irlandia planuje znowu podwoić w ciągu kolejnych sześciu, siedmiu lat. W wywiadzie dla CORDIS News, profesor Patrick Cunningham - irlandzki Główny Doradca Naukowy (CSA) -...

Nauka irlandzka coraz lepiej się rozwija - w ostatnich latach udało się podwoić potencjał naukowy, który Irlandia planuje znowu podwoić w ciągu kolejnych sześciu, siedmiu lat. W wywiadzie dla CORDIS News, profesor Patrick Cunningham - irlandzki Główny Doradca Naukowy (CSA) - powiedział na czym polega jego praca i w jaki sposób wiąże się ona z irlandzkimi ambicjami naukowymi, które obejmują plany zorganizowania ESOF (Otwarte Forum Nauki Europejskiej) w 2012 roku. Kariera profesora Cunninghama w dziedzinie nauk o zwierzętach jest długa i imponująca. Zapoczątkował między innymi rozwój nowych technik pomiaru różnorodności genetycznej inwentarza żywego oraz system identyfikowalności DNA na potrzeby przemysłu mięsnego, który był szeroko wykorzystywany w Europie w czasie kryzysu BSE. Pracował również dla Banku Światowego oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Stanowisko CSA objął na początku 2007 roku i jest drugą osobą sprawującą tę funkcję. Jego zadaniem jest zapewnienie rządowi doradztwa na wysokim poziomie w zakresie zagadnień naukowych ze wszystkich dyscyplin. Żartuje, że jego praca polega na "znaniu się na wszystkim", w praktyce zaś profesor i jego asystent szukają obecnie najlepszych ekspertów irlandzkich z całego szeregu dyscyplin, aby zapewnić sobie wsparcie w zakresie zagadnień, które wykraczają poza kompetencje profesora. Wskazuje on również na proces uczenia się, stawiania pytań i wyjaśniania jako jeden z najlepszych aspektów swojej pracy. Koniec końców trzeba wrócić do "niezależnej, dobrze uzasadnionej rady w zakresie spraw, gdzie nauka jest w sercu problemu" - zauważył. Innym zadaniem wykonywanym przez profesora to doradzanie rządowi w zakresie wdrażania rządowej strategii naukowej. Według profesora, już od pewnego czasu rząd jest świadom znaczenia nauki i technologii jako czynników stymulujących zwiększanie dobrobytu ludności i gospodarki. Rząd wyznaczył w 1994 roku cel podwojenia potencjału naukowego kraju, co już udało się osiągnąć. Irlandia planuje raz jeszcze podwojenie liczby naukowców w ramach siedmioletniego programu rozwojowego przewidzianego na lata 2006 - 2013. Jeżeli plan się powiedzie, Irlandia znajdzie się w pierwszym kwartylu rankingu OECD, obok takich tuzów jak Finlandia, Szwajcaria i Szwecja. Profesor Cunningham jest optymistą, jeśli chodzi o osiągnięcie przez Irlandię tego ambitnego celu. "Mówiąc prosto i dobitnie, nasza gospodarka odnotowuje 7% wzrost roczny od ponad dziesięciu lat. Nakłady publiczne na naukę i technologię wzrastają o 14%, czyli wynoszą dwukrotność wzrostu gospodarczego, a zadanie polega na utrzymaniu tej relacji przez następne sześć lub siedem lat" - wyjaśnił zauważając, iż nakłady sektora przedsiębiorstw na badania i rozwój były podejmowane równolegle do nakładów publicznych, dzięki temu wiele poważnych firm farmaceutycznych i informatycznych ulokowało duże obiekty w Irlandii. W tym samym czasie, granty oferowane przez Irlandzką Fundację Nauki z powodzeniem przyciągają do Irlandii najlepszych badaczy z zagranicy. W ostatnich miesiącach opis stanowiska CSA rozszerzył się o jedno zadanie, a mianowicie kierowanie zgłoszeniem Dublina na organizację ESOF w 2012 roku. W roku 2012 Irlandia będzie zbliżać się do końca bieżącej strategii naukowej i "sądzimy, iż będzie to okazja do świętowania" - mówi profesor Cunningham. Wierzy również, że zorganizowanie ESOF wzmocni międzynarodowy charakter irlandzkiej sceny naukowej. Pod względem infrastruktury, nowe, ultranowoczesne centrum kongresowe w Dublinie będzie gotowe w roku 2010 zapewniając idealne miejsce dla tego wydarzenia. Jeżeli plan się powiedzie, Irlandia chciałaby nadać ESOF prawdziwie międzynarodowy koloryt organizując wydarzenia, które połączą europejskich naukowców z ich kolegami i koleżankami w innych częściach świata, w tym w Chinach, Indiach i USA.

Kraje

Irlandia