Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Unijny projekt SMILES na rzecz oszczędności wody i energii w przemyśle

Unia Europejska jest niezłomna w swoich dążeniach do badania i promowania sposobów na zapewnienie bardziej ekologicznej przyszłości. W ramach tych właśnie dążeń UE finansuje projekt SMILES (Zrównoważone strategie rozwoju branży pralniczej: inteligentna pralnia roku 2015), któr...

Unia Europejska jest niezłomna w swoich dążeniach do badania i promowania sposobów na zapewnienie bardziej ekologicznej przyszłości. W ramach tych właśnie dążeń UE finansuje projekt SMILES (Zrównoważone strategie rozwoju branży pralniczej: inteligentna pralnia roku 2015), którego celem jest opracowanie i wdrożenie 16 nowych technologii zapewniających zrównoważony rozwój, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz oszczędności wody i energii, szczególnie w branży pralniczej. Fundusze unijne przeznaczone na trzyletni projekt sięgają kwoty 2,38 mln EUR. Partnerzy projektu SMILES informują, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią 90% sektora pralniczego w UE-27. Zatrudniający prawie 170.000 osób sektor zużywa 42 mln metrów sześciennych (m3) wody i 60 petadżuli (PJ) energii rocznie. Ale to jeszcze nie wszystko. Oczyszczanie ścieków (których w sumie powstaje także około 40 mln m3) oraz uwalnianie 3,8 mln ton dwutlenku węgla (CO2) także wprowadza zamęt w środowisku naturalnym. Uczestnicy projektu SMILES są przekonani, że wprowadzenie przyjaznych środowisku, odnawialnych elementów może zatamować szeroką rzekę problemów. Naukowcy i przedsiębiorcy z Belgii, Chorwacji, Francji, Niemiec, Holandii, Polski i Słowenii połączyli swoje zasoby, aby udoskonalić innowacyjne technologie, które zapewnią wyższą wydajność branży pralniczej w UE. Technologie te znajdą praktyczne zastosowania i zostaną wdrożone w formie nowych, przyjaznych środowisku obiektów lub rozbudowy już istniejących zakładów. Partnerzy projektu opracują "Inteligentną pralnie roku 2015" - narzędzie, które pozwoli oszczędzać energię i wodę oraz ograniczy emisję CO2 i podniesie poziom higieny tekstyliów. Jak mówią, nowe technologie i praktyki zostaną ocenione w projekcie pilotażowym, a następnie zebrane w jeden spójny system. Sprawdzenie potencjalnych oszczędności energii i rzeczywistego jej zużycia możliwe będzie dzięki równoległym testom porównawczym i nowoczesnemu monitoringowi - dodają. Na projekt składa się sześć pakietów roboczych (WP): WP1 poświęcony obniżeniu zużycia wody; WP2 - obniżenie zużycia energii i emisji CO2; WP3 - obniżenie zużycia chemikaliów; WP4 - poprawa jakości; WP5 - integracja/wdrożenie; i WP6 - zarządzanie projektem. Według partnerów projektu, w przypadku penetracji całego runku we wszystkich państwach członkowskich UE do 2015 r., roczne zużycie wody i energii powinno spaść odpowiednio o 30% i 45%, podczas gdy emisja CO2 powinna zmniejszyć się o 47%. Nowe technologie wypracowane w ramach projektu poprawią jakość usług pralniczych, pozwolą na opracowanie tekstyliów wielokrotnego użytku i ograniczą stosowanie produktów jednorazowych o 20%. W ciągu następnej dekady osiągnięcia projektu SMILES pozwolą wypracować zyski rzędu 940 mln EUR. Partnerzy mówią, że projekt będzie wdrażany poprzez edukowanie i szkolenie menedżerów i pracowników fizycznych, aby ułatwić wprowadzenie na rynek "Inteligentnej pralni roku 2015". Informacje o wynikach projektu będą przekazywane i rozpowszechniane wśród MŚP, producentów sprzętu przemysłowego i stowarzyszeń krajowych. Ze swojej strony Komisja Europejska potwierdziła wagę projektu SMILES, ponieważ pomoże on Unii Europejskiej osiągnąć cele związane z bardziej ekologiczną przyszłością; jest prawidłowo i wyraźnie skoncentrowany na kwestiach naukowo-technicznych; i jest obsadzony ekspertami w sposób zrównoważony. Projekt SMILES koordynowany jest przez Belgijską Federację Tekstylną. Otwarcie projektu miało miejsce we wrześniu, a jego zakończenie planowane jest na rok 2011.

Powiązane artykuły