Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Zaproszenie do składania wniosków: Wspólne Przedsięwzięcie - Ogniwa Paliwowe i Wodór

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych, ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w ramach programu Wspólne Przedsięwzięcie - Ogniwa Paliwowe i Wodór. Wśród tematów znajdują się następujące dziedziny: - Transport i infrastruktura stacji paliwowych; - P...

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych, ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w ramach programu Wspólne Przedsięwzięcie - Ogniwa Paliwowe i Wodór. Wśród tematów znajdują się następujące dziedziny: - Transport i infrastruktura stacji paliwowych; - Produkcja i dystrybucja wodoru; - Stacjonarna produkcja energii oraz kogeneracja (CHP); - Pierwsze produkty; - Zagadnienia przekrojowe. Suma funduszy WE przeznaczonych na ten pierwszy program FCH JU wynosi 28,1 mln EUR. Wspólna inicjatywa technologiczna (WIT) FCH ma na celu ułatwienie i przyśpieszenie opracowania i wdrożenia konkurencyjnych cenowo, europejskich systemów opartych na wodorze i ogniwach paliwowych wraz ze składowymi technologiami i zastosowaniami. Jest to wspólne przedsięwzięcie Wspólnoty Europejskiej i przedsiębiorców.Więcej informacji nt. zaproszenia można znaleźć na stronie: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/