Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Zwierzęta morskie mogą przetrwać zmiany klimatyczne

Wiele organizmów zostało zmuszonych do przystosowana się do zmian wywołanych zmianami klimatycznymi. Od tego zależało ich przetrwanie. Jak pokazują nowe badania, to zjawisko nie jest obce również zooplanktonowi Calanus finmarchicus. Calanus finmarchicus, główne źródło pożywien...

Wiele organizmów zostało zmuszonych do przystosowana się do zmian wywołanych zmianami klimatycznymi. Od tego zależało ich przetrwanie. Jak pokazują nowe badania, to zjawisko nie jest obce również zooplanktonowi Calanus finmarchicus. Calanus finmarchicus, główne źródło pożywienia dla wielu ryb, żyje teraz w zimnych wodach Północnego Atlantyku i Morza Północnego, po tym jak został zmuszony do przeniesienia się na północ jakieś 18.000 lat temu. Wyniki badań opublikowano niedawno w Protokołach Towarzystwa Królewskiego B. Naukowcy z Queen's University w Belfaście, w Wielkiej Brytanii, odkryli, że Calanus finmarchicus zareagował na globalne ocieplenie po ostatniej epoce lodowcowej. Eksperci są przekonani, że skutkiem zmian klimatycznych jest przymusowa zmiana w zakresie występowania gatunków. Plankton przeniósł się na północ i utrzymał duże rozmiary swoich populacji. Nowe odkrycia są znaczące, bowiem dostarczają dowodu na to, że gatunki Calanus finmarchicus posiadają cechy umożliwiające im radzenie sobie z globalnym ociepleniem. "Nasze wyniki, w odróżnieniu od wcześniejszych badań, sugerują, że gatunki Calanus finmarchicus są w stanie zmienić miejsce występowania w odpowiedzi na zmiany klimatu na Ziemi, a przez to "śledzić" skutki zmian klimatycznych, co jest cechą, która może mieć kluczowe znaczenie dla ich przetrwania" - wyjaśnił dr Jim Provan z Wydziału Nauk Biologicznych Queen's. "Genetyczna różnorodność gatunków Calanus finmarchicus - tendencja do różnorodności genetycznego garnituru pomiędzy poszczególnymi przedstawicielami populacji - pozostała wysoka, co jest dobrą wiadomością i sugeruje, że zwierzęta mogą być w stanie monitorować na bieżąco zmiany w swoim siedlisku powodowane globalnym ociepleniem i utrzymywać zdolne do przeżycia rozmiary populacji." Dr Provan powiedział, że brak zdolności monitorowania zmian przez gatunki Calanus finmarchicus wpłynąłby w sposób zdecydowanie negatywny na ich przetrwanie. "Plankton mógłby wymrzeć i zagrozić przez to istnieniu gatunków ryb, które się nim żywią" - powiedział naukowiec. Stwierdził, iż nikt nie powinien wyciągać pochopnych wniosków dotyczących wpływu zmian klimatycznych za zasoby morskie i lepiej być czujnym wobec tego co może się zdarzyć. Poprzednie badania Calanus finmarchicus wykazały, że liczba gatunków i rozmiar populacji uległy znacznemu zmniejszeniu. Przyczyną może być "spadek różnorodności genetycznej" - powiedział. Taka różnorodność może wprowadzać zamęt w potencjale adaptacyjnym populacji w przyszłości. Naukowcy prowadzący badania są przekonani, iż może to doprowadzić do wymarcia gatunków Calanus finmarchicus. Eksperci twierdzą, że gatunki Calanus finmarchicus są uznawane za jeden z najważniejszych komponentów regionalnej morskiej sieci troficznej. Zespół będzie kontynuować prace nad wykorzystaniem wyników badań w świetle szybkiego globalnego ocieplenia, które trwa od kilku ostatnich dekad.

Kraje

Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły