Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

UE wspiera azerbejdżański projekt jakości i bezpieczeństwa żywności

Unijny projekt twinningowy "Wsparcie doskonalenia prawnych i technicznych aspektów zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności oraz wymogów certyfikacyjnych produktów azerbejdżańskich" ruszył niedawno w środkowoazjatyckim państwie Azerbejdżan. Twinning ma celu wzmocnienie ws...

Unijny projekt twinningowy "Wsparcie doskonalenia prawnych i technicznych aspektów zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności oraz wymogów certyfikacyjnych produktów azerbejdżańskich" ruszył niedawno w środkowoazjatyckim państwie Azerbejdżan. Twinning ma celu wzmocnienie wsparcia dla budowania instytucji oraz pomoc krajom-beneficjentom w rozwijaniu nowoczesnej i sprawnej administracji. Projekt jest finansowany przez UE na kwotę 1 mln EUR. Eksperci twierdzą, że dzięki pomocy krajom-beneficjentom w budowaniu kapitału ludzkiego i rozwijaniu umiejętności i struktur menadżerskich, będą one w stanie wdrażać acquis communautaire (prawny dorobek wspólnotowy). Zgodnie z ideą twinningu kraje-beneficjenci mają również szansę nawiązać współpracę ze swoimi odpowiednikami pośród państw członkowskich, przede wszystkim w zakresie przygotowywania i realizowania projektów zmierzających do identyfikowania przenoszalnych elementów acquis communautaire i wdrażania ich. Dwuletni projekt z Azerbejdżanem będzie kierowany przez konsorcjum holendersko-litewskie - wyjaśnił Niyazi Safarov, azerbejdżański wiceminister ds. rozwoju gospodarczego. Projekt składa się z czterech komponentów: Komponent 1 stawi czoło zagadnieniom podnoszenia świadomości i budowania zdolności instytucjonalnej na rzecz regulacji akwakultury i produkcji rybnej. Komponent 2 skupi się na dostosowaniu ustawodawstwa w zakresie żywności do przepisów unijnych, podczas gdy komponent 3 ma na celu wzmocnienie sektora usług laboratoryjnych. Komponent 4 sprawdzi w jaki sposób można usprawnić kontrolę i usługi analityczne. Głównym celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego środkowoazjatyckiego państwa poprzez wspieranie jakości i bezpieczeństwa produktów rybnych, zwiększanie ochrony konsumenta i wzmacnianie konkurencyjności krajowego sektora rybnego na świecie. "Poprawa jakości i bezpieczeństwa produktów rybnych przyczyni się do poprawienia ochrony konsumenta, a przez to zwiększy konkurencyjność azerbejdżańskiego sektora rybnego na międzynarodowych rynkach" - wyjaśnił Safarov. Alan Waddams, specjalny wysłannik UE w Azerbejdżanie, wyraził przekonanie, że projekt będzie owocny, a przez podsycanie konkurencyjności krajowych produktów i przyczynianie się do rozwoju działalności eksportowej, głównie na rynki europejskie, projekt twinningowy w Azerbejdżanie osiągnie konkretne wyniki. Projekt twinningowy ma na celu uzyskanie określonych i gwarantowanych wyników. Główni partnerzy określają i przygotowują z wyprzedzeniem program roboczy, aby osiągnąć cel związany z priorytetowymi obszarami unijnego acquis, zgodnie z zapisami partnerstwa dla członkowstwa. W ciągu ostatnich 10 lat ponad 1.100 projektów twinningowych wspierało kraje-beneficjentów.

Kraje

Łotwa, Niderlandy

Powiązane artykuły