European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Przetarg: wzajemne powiązania między trendami technologicznymi, społecznymi i ekonomicznymi w Internecie

Dyrekcja Generalna ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów przy Komisji Europejskiej ogłosiła przetarg na badania na temat "W stronę Internetu przyszłości: wzajemne relacje między trendami technologicznymi, społecznymi i ekonomicznymi". Badania mają być poświęcone głębokim...

Dyrekcja Generalna ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów przy Komisji Europejskiej ogłosiła przetarg na badania na temat "W stronę Internetu przyszłości: wzajemne relacje między trendami technologicznymi, społecznymi i ekonomicznymi". Badania mają być poświęcone głębokim powiązaniom istniejącym między trendami technologicznymi, społecznymi i ekonomicznymi, które dotyczą Internetu przyszłości: najpierw poprzez zbadanie dotychczasowego rozwoju Internetu, jego najważniejszych czynników stymulujących i oddziaływania, następnie w drodze dyskusji na temat możliwych opcji technologicznych i scenariuszy jego dalszego rozwoju oraz ich przypuszczalnego wpływu społeczno-ekonomicznego, a na koniec - poprzez określenie różnego rodzaju ryzyka/możliwości dla Europy. Na podstawie obecnego stanu wiedzy w ramach badania należy przeprowadzić konsultacje z najważniejszymi autorytetami w dziedzinie rozwoju Internetu, zarówno na szczeblu politycznym, jak i technologicznym, z uwzględnieniem wielu różnych stanowisk społecznych, politycznych i biznesowych.Aby uzyskać więcej informacji należy kontaktować się z: Komisją Europejską Dyrekcja Generalna ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów Do: p. Fabrizio Sestini BU25 05/103 B-1049 Bruksela Tel. +32 2 299 5260 Faks +32 2 296 8365 e-mail: INFSO-F4-FUTURE-INTERNET@ec.europa.eu Więcej informacji nt. zaproszenia można znaleźć na stronie: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:170659-2008:TEXT:EN:HTML