Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Naukowcy odkrywają znaczne różnice w sposobach leczenia nowotworów piersi

W ramach międzynarodowych badań nad metodami leczenia nowotworu piersi, których wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie British Journal of Surgery, odkryto, że występują znaczne różnice w sposobach leczenia między poszczególnymi krajami pomimo międzynarodowego konsensusu w k...

W ramach międzynarodowych badań nad metodami leczenia nowotworu piersi, których wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie British Journal of Surgery, odkryto, że występują znaczne różnice w sposobach leczenia między poszczególnymi krajami pomimo międzynarodowego konsensusu w kwestii najlepszych praktyk. Pięcioletnie badania obejmujące dziewięć krajów zostały przeprowadzone przez naukowców z Europy, Japonii i USA i objęły niemal 10.000 kobiet z wczesnym stadium nowotworu piersi z Belgii, Francji, Grecji, Holandii, Irlandii, Japonii, Niemiec, USA i Wlk. Brytanii. "Zasadniczym celem naszych badań było przeprowadzenie międzynarodowej próby randomizowanej, aby ocenić skuteczność i bezpieczeństwo eksemestanu, leku na nowotwór piersi, stosowanego niezależnie lub po tamoksyfenie" - wyjaśnia współautor, profesor C. J. H. van de Velde z Centrum Medycznego Uniwersytetu w Leiden (LUMC) w Holandii. "Niemniej zważywszy na pozyskanie do badań dużej liczby pacjentek postanowiliśmy, że stworzą nam one również bezcenną okazję do zbadania sposobu, w jaki w różnych krajach leczy się kobiety pomenopauzalne z wczesnym stadium nowotworu piersi." "Wyniki naszych badań wskazują na znaczne, międzynarodowe różnice w odsetku kobiet przechodzących chirurgiczne leczenie oszczędzające (BCS), zamiast odjęcia piersi (mastektomii), i radioterapię po operacji" - mówi profesor van de Velde. Niemal 58% kobiet, które wzięły udział w badaniach miało nowotwór piersi o stopniu zaawansowania T1 (poniżej 2cm), 37% miało T2, a 5% miało większe lub bardziej zaawansowane nowotwory T3 i T4. Najwyższy odsetek chorych bez przerzutów do węzłów (kiedy nowotwór nie zaatakował węzłów chłonnych) wystąpił w krajach z najwyższymi współczynnikami nowotworu T1 (Francja, Niemcy, USA). Kobiety z nowotworem T1 miały największe szanse na BCS, niemniej statystyki dotyczące stosowania tego leczenia znacznie się od siebie różniły. Pomimo podobnego odsetka przypadków nowotworów T1 we Francji i USA, 89% kobiet z tego typu nowotworem zostało poddanych BCS we Francji w porównaniu z jedynie 55% w USA. Choroba zaatakowała węzły chłonne około 47% kobiet i około 82% tych pacjentek przeszło operację usunięcia pachowych węzłów chłonnych. Niemniej ten odsetek sięgał od 75% pacjentek w USA do 99% w Irlandii i Wlk. Brytanii. Współczynniki mastektomii i radioterapii również wykazały istotne różnice. Na ogół kobiety z nowotworem T1 były poddawane mastektomii, a nie BCS, niemniej we Francji 42% pacjentek z T1 przeszło mastektomię w porównaniu z 69% w USA. Ogólny współczynnik mastektomii dla wszystkich typów nowotworów piersi wyniósł 44%, przy czym najniższy był we Francji (19%), a najwyższy w Grecji (56%). Mimo międzynarodowych wytycznych zalecających połączenie radioterapii z BCS, jedynymi krajami, w których współczynniki zastosowania leczenia wyniosły 100% była Belgia i Francja. Najwyższe współczynniki braku stosowania radioterapii odnotowano w Irlandii, Japonii, USA i Wlk. Brytanii. Około 39% kobiet przeszło radioterapię po mastektomii i 93% po BCS. "Wyniki naszych badań pokazują, że pomimo uzgodnienia międzynarodowych wytycznych występują znaczne różnice na świecie w sposobie leczenia kobiet pomenopauzalnych z wczesnym stadium nowotworu piersi" - mówi profesor van de Velde. "Jesteśmy przekonani, że należy podjąć dalsze wysiłki, aby zapewnić wszystkim kobietom możliwość korzystania z najskuteczniejszych, dostępnych metod leczenia nowotworu piersi, niezależnie od kraju, w którym mieszkają."

Kraje

Belgia, Niemcy, Grecja, Francja, Irlandia, Japonia, Niderlandy, Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone

Powiązane artykuły