Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Komunikaty rakietowe

Telekomunikacja zrobiła kolejny krok w przyszłość dzięki projektowi ROCKET, finansowanemu w ramach Siódmego programu ramowego UE (7PR). Celem projektu jest zapewnienie bezprzewodowego systemu, który zwiększy przepustowość łączy dla konsumentów i zwiększy wydajność. Projekt ROC...

Telekomunikacja zrobiła kolejny krok w przyszłość dzięki projektowi ROCKET, finansowanemu w ramach Siódmego programu ramowego UE (7PR). Celem projektu jest zapewnienie bezprzewodowego systemu, który zwiększy przepustowość łączy dla konsumentów i zwiększy wydajność. Projekt ROCKET uzyskał 3 miliony euro z funduszy unijnych, przy całkowitych kosztach projektu wynoszących 4,34 miliona euro. Telefony komórkowe stały się prawie tak samo powszechne jak telefony stacjonarne. Rzeczywiście, w wielu krajach rozwijających się koszt położenia stałych linii jest tak wysoki, że przechodzi się tam na telefonię komórkową. W Europie telefony komórkowe oraz bezprzewodowe transfery danych dla komputerów są stosowane coraz częściej, a ich codzienne zastosowania gwałtownie się rozszerzają. Dlatego Europa musi koniecznie zastanowić się nad tym, co można zrobić, aby zrealizować przyszłe potrzeby sieci komórkowych. I taki jest właśnie cel projektu ROCKET. Jego partnerzy skupią swoje wysiłki na dwóch nowych technologiach, które ich zdaniem będą kluczowe w przyszłości: sieci komórkowe Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMax) oraz Long-Term Evolution (LTE). Technologia WiMax zapewnia bezprzewodową transmisję danych z użyciem różnych trybów transmisji. Chociaż LTE odnosi się do aktualnie opracowywanego nowego standardu sieci komórkowej, eksperci uważają, że będzie on o klasę wyższy od obecnie dostępnych rozwiązań. Szczegółowym celem projektu jest wykorzystanie nie w pełni używanych częstotliwości radiowych. Zamierza się przekazać pewien poziom autonomii terminalom komórkowym i stacjom bazowym, które będą mogły wykryć, czy jest możliwość wykorzystania tych nie w pełni używanych częstotliwości w swoim obszarze, aby zwiększyć szybkość transmisji danych. Celem drugiej części projektu jest wprowadzenie terminali przekaźnikowych, które, jak się oczekuje, znacząco zwiększą wydajność sieci bezprzewodowych. Można to zrobić bez potrzeby zwiększania liczby dużych, drogich instalacji na dachach budynków, gdyż te małe terminale przekaźnikowe można z łatwością zainstalować na światłach drogowych czy oświetleniu ulicznym. Eksperci projektu zastanawiają się również nad tym, aby w niektórych przypadkach telefony komórkowe i laptopy użytkowników same mogłyby być używane jako przekaźniki. Dzięki temu byłoby mniej problemów związanych z ograniczonym dostępem. Od strony technicznej działania te doprowadzą do stworzenia rekonfigurowalnych Sieci Współpracy OFDMA, uruchamianych poprzez użycie elastycznego spektrum. Oczekuje się, że umożliwi to szybszą transmisję bitów aniżeli 100Mbps przy szczytowej szybkości przesyłania danych przekraczającej 1Gbps. Skorzystają na tym wszystkie zastosowania wymagające dużej szybkości transmisji w środowiskach komórkowych. Obejmuje to pobieranie materiałów z Internetu, gry wideo online, telewizję w telefonach komórkowych, rozmowy wideo itp. Terminale, które najbardziej skorzystają z tej nowej technologii, to komputery kieszonkowe i notebooki, jak również elektroniczne organizery i osobiste urządzenia cyfrowe (PDA). Projekt obejmuje dziewięć instytucji badawczych z całej Europy, w tym Politechnikę Czeską (Czechy), Uniwersytet w Aachen (Niemcy), Universitat Politecnica de Catalunya (Hiszpania) oraz Uniwersytet w Surrey (Zjednoczone Królestwo).

Kraje

Czechy, Niemcy, Hiszpania