Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Uodpornienie na nowy lek zagraża wysiłkom na rzecz światowej kontroli rozprzestrzeniania się malarii

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wyraziła swój niepokój odnośnie pojawienia się pasożytów malarii wzdłuż granicy tajsko-kambodżańskiej, które są odporne na dotychczas wysoce skuteczny lek. WHO obawia się, że wzrastająca odporność pasożytów Plasmodium na lek o nazwie artemisi...

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wyraziła swój niepokój odnośnie pojawienia się pasożytów malarii wzdłuż granicy tajsko-kambodżańskiej, które są odporne na dotychczas wysoce skuteczny lek. WHO obawia się, że wzrastająca odporność pasożytów Plasmodium na lek o nazwie artemisinin "może w poważnym stopniu podważyć sukces wysiłków na rzecz światowej kontroli rozprzestrzeniania się malarii". Artemisinin to związek otrzymywany z rośliny o nazwie Artemisia annua [bylica roczna], powszechny typ piołunu rdzennie występujący w umiarkowanej klimatycznie części Azji. Dopiero od niedawna leczenie malarii zmieniono z tradycyjnych ale coraz bardziej zawodnych leków na terapie łączone oparte na artemisininie (ACT). Terapie ACT łączą w sobie wysoce skuteczny artemisinin z innym skutecznym lekiem przeciwko malarii w celu zapobieżenia rozwojowi odporności na artemisinin. Według WHO taka zmiana to przełom, gdyż terapie ACT okazały się skuteczne w 90% przypadków, jeżeli są właściwie stosowane. Ale wysiłki na rzecz zapobieżenia uodpornieniu się na artemisinin podważa stosowanie terapii jednolekowych, w szczególności mono-terapii artemisininem oraz jego pochodnymi. Użycie tylko jednego leku ułatwi pasożytom przystosowanie się do leku i tym samym uodpornienie na niego. Groźba jest tym większa, że "nie ma żadnych skutecznych alternatyw dla artemisininu w leczeniu malarii ani na rynku, ani w końcowych fazach procesu opracowywania leku", stwierdza WHO. "Jeżeli nie położymy kresu problemu lekoopornej malarii, którą udokumentowano na granicy tajsko-kambodżańskiej, może ona szybko rozprzestrzenić się na sąsiednie kraje i zagrozić naszym wysiłkom na rzecz kontroli tej śmiertelnej choroby" - mówi dr Hiroki Nakatani, zastępca dyrektora generalnego WHO. Z tego powodu polityka lecznicza WHO zaleca stosowanie terapii ACT we wszystkich przypadkach malarii tropikalnej prostej, która jest jedną z najbardziej powszechnych i najbardziej śmiertelnych form choroby. Plasmodium falciparum [zarodziec sierpowy] odpowiada za około trzy czwarte przypadków oraz 90% zgonów. Również Unia Europejska wspiera podejście oparte na terapiach ACT: Pod postacią projektu Artepal, który jest projektem Europejskiej Agencji Rozwoju i Zdrowia (AEDES), biuro współpracy Komisji Europejskiej dla unijnych programów pomocy zewnętrznej, EuropeAid, finansuje promocję terapii ACT. Ponadto projekt Artepal ma na celu wsparcie transferu technologii celem wzmocnienia lokalnych zdolności produkcyjnych leku przeciwko malarii, głównie w Afryce i Azji. Jednocześnie, projekt pomaga podtrzymać krajowe polityki w walce z chorobą, a w okresie długofalowym jego celem jest poprawa dostępu do wysokiej jakości terapii ACT oraz obniżenie cen. Połowa światowej populacji jest narażona na ryzyko zachorowania na malarię, szczególnie ludzie w krajach o niższych dochodach. Każdego roku umiera na tę chorobę ponad milion osób.

Kraje

Kambodża, Tajlandia

Powiązane artykuły